Tagged: day-them-tin-hoc

Dạy thêm tin học lớp 11 tại nhà - Ngôn ngữ lập trình máy tính

Dạy thêm tin học lớp 11 tại nhà: Dạy kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình, cấu trúc rẽ nhánh và điều kiện trong ngôn ngữ lập trình. Cấu trúc của một chương trình máy tính, các thao tác để lập trình. Lập trình phần mềm, lập trình website và ứng dụng cho điện thoại di động

TOP