Tagged: excel365

Hàm SEQUENCE Trong Excel - Tạo Một Chuỗi Số Tự Động

Trong hướng dẫn này, bạn sẽ học cách tạo một dãy số trong Excel bằng các công thức. Ngoài ra, chúng tôi sẽ chỉ cho bạn cách tự động tạo một chuỗi số La Mã và số nguyên ngẫu nhiên - tất cả đều bằng cách sử dụng một hàm SEQUENCE. 

Những lần bạn phải đặt các số theo thứ tự trong Excel theo cách thủ công đã qua lâu rồi. Trong Excel hiện đại, bạn có thể tạo một chuỗi số đơn giản trong nháy mắt với tính năng Tự động điền. Hãy sử dụng hàm SEQUENCE, được thiết kế đặc biệt cho mục đích này.

TOP