Tagged: lam-bao-cao-tong-hop

Cách Làm Báo Cáo Tổng Hợp Trên Excel

Đối với những người quản lý, kế toán thì việc làm báo cáo tổng hợp, thống kê doanh thu, doanh số của công ty và cuối tháng, cuối năm là không thể nào tránh khỏi. Tuy nhiên, có nhiều người vẫn làm thủ công mà chưa biết cách làm thế nào cho hiệu quả, đỡ tốn thời gian và đạt độ chính xác cao. Hôm nay, các bạn hãy cùng mình tìm hiểu cách làm báo cáo tổng hợp trên Excel nhé.

TOP