Tagged: trung-tam-tin-hoc-tphcm

Trung Tâm Tin Học Thực Hành Sao Việt - Đào Tạo Vi Tính Văn Phòng Cho Người Đi Làm

Cập nhật mới nhất ngày 22 tháng 11 năm 2020: Trung tâm Tin Học Sao Việt, chuyên đào tạo tin học văn phòng cho Cá Nhân, Doanh Nghiệp - Công ty Tại Tp.HCM, Hà Nội, Bình Dương, Biên Hòa, Đồng Nai, Vũng Tàu, Long An. Dạy kỹ năng tin học cho người đi làm, xử lý dữ liệu và bảng tính chuyên nghiệp. Giáo viên nhiều năm kinh nghiệm, nội dung dạy tin học văn phòng bám sát theo công việc thực tế

TOP