4 Cách Tính Tổng Nâng Cao Trong Excel

Trong excel có khá nhiều cách để tính tổng khác nhau. Nhưng khi bạn gặp phải trường hợp có cả số lẫn chữ thì bạn không thể tính tổng một cách đơn giản được. Vì vậy, hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn thực hiện phép tính tổng nâng cao khi gặp phải chữ lẫn số trong Excel. 

Video hướng dẫn

Cách Tính Tổng Nâng Cao

Có thể bạn sẽ gặp phải những trường hợp dữ liệu không chỉ có riêng số mà trong đó nó có lẫn cả kiểu chữ trong đó. Bạn có thể thấy cột Trọng lượng dưới hình sau.

dữ liệu cần tính tổng

Thì hôm nay tôi sẽ hướng dẫn bạn cách tách "kg" ra khỏi số lượng để có thể dễ dàng thực hiện cách tính tổng. Bài toán này có đơn vị là "kg", còn những bài toán khác có đơn vị là "chai", "lít",... thì bạn chỉ cần thay "kg" thành đơn vị bạn cần tính.

dữ liệu chứa ký tự

Sử dụng hàm SUBSTITUTE 

Đầu tiên tôi sẽ hướng dẫn bạn sử dụng hàm SUBSTITUTE. Hàm SUBSTITUTE trong Excel thay thế một hoặc nhiều kí tự cho trước tại một hoặc nhiều vị trí bằng kí tự cụ thể. Ở đây tôi thay thế " kg" thành chuỗi kí tự rỗng để cách " kg" ra khỏi. 

Lưu ý: phải có khoảng trắng trước "kg" để sau khi thay thế chỉ còn mỗi kiểu dữ liệu số. Sau khi cách ra còn mỗi kiểu dữ liệu số, nhưng kiểu dữ liệu vẫn là kiểu chữ nên để chuyển định dạng sang số ta chỉ cần nhân với 1 (*1) hoặc là cộng với 0 (+0).

sử dụng hàm substitute

Tiếp theo đó ta chỉ cần gọi hàm SUMPRODUCT để tính tổng hết các dữ liệu trên. Và kết quả sau khi tính.

kết quả khi sử dụng hàm substitute

Sử dụng hàm LEFT và FIND.

Như ta cũng đã biết hàm FIND là tìm ra vị trí của chuỗi mà ta cần tìm. Thì như ta thấy kiểu dữ liệu số và "kg" cách nhau bởi khoảng trắng, ta có thể dựa vào đó để tìm vị trí của khoảng trắng. 

Tiếp tục ta dùng hàm LEFT, và kết hợp với hàm FIND vừa tìm ở trên để lấy ra kí tự ta cần lấy. Nhưng lưu ý phải trừ đi 1 để lấy được chuỗi, tại vì hàm FIND trên trả ra kí tự của khoảng trắng. Và như ở cách trên ta nhân với 1 (*1) hoặc cộng với 0 (+0) để chuyển kiểu dữ liệu sang kiểu dữ liệu số.

sử dụng hàm sum hết hợp hàm left và find

Tiếp theo đó ta chỉ cần gọi hàm SUMPRODUCT để tính tổng hết các dữ liệu trên. Và kết quả sau khi tính cho ta được kết quả như cách 1.

kết quả sau khi sử dụng hàm left và find

Sử dụng hàm SUM kết hợp hàm SUBSTITUTE.

Tương tự như cách sử dụng hàm SUBSTITUTE ở cách 1. Ta thay thế hàm SUMPRODUCT bằng hàm SUM và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để thực hiện tính tổng theo kiểu mảng.

sử dụng hàm sum kết hợp hàm substitute

Và kết quả cũng cho ra kết quả tương tự như 2 cách trên.

kết quả sau khi sử dụng hàm sum kết hợp hàm substitute

Sử dụng hàm SUM kết hợp hàm LEFT và FIND

Sử dụng tương tự hàm LEFT và FIND ở cách 2. Ta tiếp tục thay thế hàm SUMPRODUCT bằng hàm SUM và nhấn tổ hợp phím Ctrl + Shift + Enter để thực hiện tính tổng theo kiểu mảng.

sử dụng hàm sum kết hợp hàm lift và find

Làm tương tự cách 3 và chỉ thay thế hàm SUBSTITUTE ở cách một bằng hàm hàm LEFT và FIND ở cách 2, và kết quả cũng không khác gì các kết quả ở trên.

kết quả sau khi sư dụng hàm sum kết hợp hàm lift và find

Xem Cách Thức Hoạt Động Của Một Hàm Bất Kì

Đây tôi sẽ hướng dẫn bạn xem được cách mà hàm của mình viết chạy như thế nào. Tính toán cái nào trước cái nào sau, và kết quả sau khi mỗi phép tính như thế nào.

Chọn vào hàm cần xem, sau đó chọn Formulas -> Evaluate Formuala để xem cách thức hoạt động của hàm. Nhấn Evaluate để có thể tiếp tục xem phép tính.

xem cách thức hoạt động của hàm

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D