Bài 2 - Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Cài Đặt Theme - Woocommerce

Thiết kế hoàn chỉnh website bán hàng bằng wordpress. Ở bài này, chúng ta sẽ cài đặt giao diện (theme) cho website bán hàng, tiếp theo sẽ cài đặt plugin mở rộng woocommerce để biến website wordpress thành web hỗ trợ các chức năng bán hàng

Danh sách bài học thiết kế website bán hàng bằng wordpress

  1. Cài Đặt Xampp - Wordpress
  2. Cài Đặt Theme - Woocommerce
  3. Thêm sản phẩm vào website
  4. Thêm nhiều sản phẩm - thuộc tính sản phẩm
  5. Liên kết tới sản phẩm liên quan - sản phẩm thường mua cùng nhau
  6. Tạo Menu Danh Mục - Chỉnh Sửa Cửa Hàng
  7. Thêm Slide Banner Cho Web - Điều Chỉnh CSS Nâng Cao

Kết quả Demo Website Bán Hàng Wordpress Váy Đầm

ĐỌC THÊM >> Hướng dẫn thiết kế website tin tức bằng WordPress hoàn chỉnh

1 Cài đặt theme cho wordpress

Ở phần hướng dẫn này, sẽ hướng dẫn chi tiết cách bạn tạo một website ecommer chuyên nghiệp và có độ tùy chỉnh cao. Vì vậy, chúng ta sẽ chọn theme có tên là SparkleStore để cài đặt và sử dụng

cài đặt giao diện theme cho wordpress

Nhấn thêm mới giao diện, chọn mẫu giao diện là SparkleStore

theme sparklestore

Cài đặt và kích hoạt Theme

2 Cài đặt các thành phần Plugin được gợi ý cho theme SparkleStore

cài đặt các plugin của theme

Nhấn Begin installing plugins

cài đặt các plugin cho theme wordpress

Cài đặt các plugin được gợi ý

cài đặt plugin wordpress

3 Cài đặt cấu hình cho plugin Woocommerce

cài đặt cấu hình woocommerce

cấu hình woocommerce

cấu hình woocommerce thanh toán

cấu hình woocommerce giao nhận

Bước cấu hình tiếp theo của woocommerce

cấu hình hoàn tất woocommerce

Bạn có thể chọn bỏ qua bước kết nối với Jetpack hoặc tiếp tục với Jetpack

Quá trình cài đặt cửa hàng đã hoàn tất

>> Bài 3 - Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Thêm sản phẩm vào website

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt