Bài 3 - Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Thêm sản phẩm vào website

Hướng dẫn xây dựng hoàn chỉnh website bán hàng bằng WordPress. Ở bài viết này, chúng ta sẽ thêm các sản phẩm mẫu vào cửa hàng với các thông tin đầy đủ của sản phẩm

Danh sách bài học thiết kế website bán hàng bằng wordpress

  1. Cài Đặt Xampp - Wordpress
  2. Cài Đặt Theme - Woocommerce
  3. Thêm sản phẩm vào website
  4. Thêm nhiều sản phẩm - thuộc tính sản phẩm
  5. Liên kết tới sản phẩm liên quan - sản phẩm thường mua cùng nhau
  6. Tạo Menu Danh Mục - Chỉnh Sửa Cửa Hàng
  7. Thêm Slide Banner Cho Web - Điều Chỉnh CSS Nâng Cao

Kết quả Demo Website Bán Hàng Wordpress Váy Đầm

1 Thêm các sản phẩm vào cửa hàng

thêm sản phẩm vào cửa hàng

sản phẩm woocommerce

woocommerce

thêm sản phẩm woocommerce

Thêm hình đại diện cho sản phẩm

hình đại diện cho sản phẩm

thông tin sản phẩm

thông tin sản phẩm woocommerce

thông tin sản phẩm woocommerce

Thêm danh mục cho sản phẩm

danh mục sản phẩm woocommerce

Đăng sản phẩm 

đăng sản phẩm woocommerce

2 Xem sản phẩm trên cửa hàng

xem sản phẩm

sản phẩm woocommerce

Bài viết này đã hướng dẫn cách bạn đăng sản phẩm lên cửa hàng với đầy đủ thông tin của sản phẩm

>> Bài 4 Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Thêm nhiều sản phẩm - thuộc tính sản phẩm

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D
TOP