Bài 3 - Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Thêm sản phẩm vào website

Hướng dẫn xây dựng hoàn chỉnh website bán hàng bằng WordPress. Ở bài viết này, chúng ta sẽ thêm các sản phẩm mẫu vào cửa hàng với các thông tin đầy đủ của sản phẩm

1 Thêm các sản phẩm vào cửa hàng

thêm sản phẩm vào cửa hàng

sản phẩm woocommerce

woocommerce

thêm sản phẩm woocommerce

Thêm hình đại diện cho sản phẩm

hình đại diện cho sản phẩm

thông tin sản phẩm

thông tin sản phẩm woocommerce

thông tin sản phẩm woocommerce

Thêm danh mục cho sản phẩm

danh mục sản phẩm woocommerce

Đăng sản phẩm 

đăng sản phẩm woocommerce

2 Xem sản phẩm trên cửa hàng

xem sản phẩm

sản phẩm woocommerce

Bài viết này đã hướng dẫn cách bạn đăng sản phẩm lên cửa hàng với đầy đủ thông tin của sản phẩm

>> Bài 4 Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Thêm nhiều sản phẩm - thuộc tính sản phẩm

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP