Bài 4 - Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Thêm nhiều sản phẩm - thuộc tính sản phẩm

Thiết kế hoàn chỉnh website bán hàng bằng wordpress. Ở bài này, chúng ta sẽ thêm nhiều sản phẩm để kiểm tra trang web về mặt hiển thị. Đồng thời, bài viết hướng dẫn các bạn cách tạo ra sản phẩm có nhiều biến thể chọn lựa khác nhau

Danh sách bài học thiết kế website bán hàng bằng wordpress

  1. Cài Đặt Xampp - Wordpress
  2. Cài Đặt Theme - Woocommerce
  3. Thêm sản phẩm vào website
  4. Thêm nhiều sản phẩm - thuộc tính sản phẩm
  5. Liên kết tới sản phẩm liên quan - sản phẩm thường mua cùng nhau
  6. Tạo Menu Danh Mục - Chỉnh Sửa Cửa Hàng
  7. Thêm Slide Banner Cho Web - Điều Chỉnh CSS Nâng Cao

Kết quả Demo Website Bán Hàng Wordpress Váy Đầm

1 Sao chép nhiều sản phẩm mẫu cho cửa hàng

sao chép sản phẩm cho cửa hàng

Tạo một số mẫu sản phẩm cho cửa hàng

tạo sản phẩm mẫu cho cửa hàng

Cài đặt trang chủ hiển thị danh sách sản phẩm của cửa hàng

cài đặt trang chủ

cài đặt hiển thị bán hàng

cài đặt cửa hàng

Nhấn đăng để lưu tùy chọn

Xem danh sách sản phẩm, mở trang chủ

xem danh sách sản phẩm

xem danh sách sản phẩm

Tùy chỉnh bỏ cột bên trong danh sách sản phẩm cửa hàng

tùy biến giao diện

bỏ cột bên cho trang sản phẩm

bỏ cột bên trang sản phẩm

cột bên trang sản phẩm

Nhấn đăng để lưu tùy chọn

2 Tùy chọn thuộc tính nâng cao cho sản phẩm

Thêm các thuộc tính tự định nghĩa một cách linh hoạt theo từng loại sản phẩm của cửa hàng

thêm thuộc tính sản phẩm

thuộc tính sản phẩm wordpress

thuộc tính sản phẩm wordpress

thuộc tính sản phẩm wordpress

thuộc tính sản phẩm wordpress

Nhấn nút lưu thuộc tính để áp dụng cho tất cả sản phẩm

Tạo nhanh thuộc tính ghép đôi cho các biến thể

ghép đôi thuộc tính

Nhấn nút Đi để thực hiện

thêm biến thể

Thêm thành phần cho mỗi biến thể

thêm thành phần giá trị cho biến thể

Thêm Một danh mục sản phẩm mới

thêm danh mục mới

Nhấn đăng sản phẩm

Xem sản phẩm biến thể với nhiều thuộc tính tùy chọn

xem kết quả biến thể cho sản phẩm

Trong bài viết này, chúng ta đã biết cách sao chép và thêm nhiều sản phẩm mẫu vào cửa hàng. Đồng thời, phần quan trọng nhất là thêm nhiều sản phẩm vào trang web với các thuộc tính - biến thể khác nhau cho mỗi loại sản phẩm

>> Bài 5 - Liên kết tới sản phẩm liên quan - sản phẩm thường mua cùng nhau

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt