Bài 5 - Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Liên kết tới sản phẩm liên quan - sản phẩm thường mua cùng nhau

Bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm các sản phẩm liên quan và hay được mua kèm với nhau trong cửa hàng. Từ đó, có thể bán được nhiều sản phẩm hơn hay đơn giản chỉ là thu hút người dùng xem và ở lại trên trang web

Danh sách bài học thiết kế website bán hàng bằng wordpress

  1. Cài Đặt Xampp - Wordpress
  2. Cài Đặt Theme - Woocommerce
  3. Thêm sản phẩm vào website
  4. Thêm nhiều sản phẩm - thuộc tính sản phẩm
  5. Liên kết tới sản phẩm liên quan - sản phẩm thường mua cùng nhau
  6. Tạo Menu Danh Mục - Chỉnh Sửa Cửa Hàng
  7. Thêm Slide Banner Cho Web - Điều Chỉnh CSS Nâng Cao

Kết quả Demo Website Bán Hàng Wordpress Váy Đầm

1 Thêm các sản phẩm có liên quan, liên kết gợi ý khi mua hàng và thanh toán

Nhấn vào chỉnh sửa một sản phẩm bất kỳ

thêm sản phẩm liên quan

Kết quả khi hiển thị

xem sản phẩm liên quan

Khi mua hàng và thanh toán

mua hàng và thanh toán

2 Tổ chức các thành phần thanh bên (SideBar)

tùy chỉnh widget

Tùy chỉnh các Widget cho thanh bên

xóa sidebar mặc định

Xóa lần lượt tất cả các Widget có sẵn

Bổ sung thêm danh mục cho sản phẩm

bổ sung danh mục cho sản phẩm

Chỉnh sửa thêm hình ảnh cho danh mục

sửa danh mục

Tiếp tục với Widget

liên hệ cửa hàng

sản phẩm cửa hàng

giỏ hàng

Xem kết quả

xem kết quả

Trong bài viết này đã hướng dẫn các bạn cách tạo ra những danh sách sản phẩm liên quan cho sản phẩm bất kỳ, cũng như danh sách các sản phẩm thường được người dùng mua kèm với nhau

>> Bài 6 - Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Tạo Menu Danh Mục - Chỉnh Sửa Cửa Hàng

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D