Bài 6 - Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Tạo Menu Danh Mục - Chỉnh Sửa Cửa Hàng

Tạo Website Bán Hàng Bằng WordPress Hoàn Chỉnh. Trong Bài Này, Chúng Ta Sẽ Hoàn Thiện Tạo Danh Mục Menu Cho Cửa Hàng Trên Trang Web, Menu Nhiều Danh Mục Khác Nhau

Danh sách bài học thiết kế website bán hàng bằng wordpress

  1. Cài Đặt Xampp - Wordpress
  2. Cài Đặt Theme - Woocommerce
  3. Thêm sản phẩm vào website
  4. Thêm nhiều sản phẩm - thuộc tính sản phẩm
  5. Liên kết tới sản phẩm liên quan - sản phẩm thường mua cùng nhau
  6. Tạo Menu Danh Mục - Chỉnh Sửa Cửa Hàng
  7. Thêm Slide Banner Cho Web - Điều Chỉnh CSS Nâng Cao

Kết quả Demo Website Bán Hàng Wordpress Váy Đầm

1 Tạo danh mục menu đa dạng nhiều hình thức bán hàng (giảm giá, khuyến mãi,..vvv)

Tạo danh mục gom nhóm sản phẩm GIẢM GIÁ

chọn danh mục

menu danh mục

Chỉnh sửa sản phẩm, gom nhóm các sản phẩm đang được giảm giá vào danh mục

thêm danh mục giảm giá

2 Tạo danh mục menu cho cửa hàng

danh mục menu

danh mục menu

menu

menu

menu

Nhấn lưu menu để hoàn tất

Thêm mới menu

menu

menu

3 Thêm menu vào trang web

thêm menu

Thêm menu vào cửa hàng

thêm menu

Cài đặt các thành phần của menu trên trang web

menu

Chọn vị trí các menu

vị trí menu

Như vậy, ở bài này chúng ta đã tùy chỉnh được các thành phần menu quan trọng trên trang web

>> Bài 7 - Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Thêm Slide Banner Cho Web - Điều Chỉnh CSS Nâng Cao

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt