Bài 7 - Thiết Kế Hoàn Chỉnh Web Bán Hàng WordPress - Thêm Slide Banner Cho Web - Điều Chỉnh CSS Nâng Cao

Trong bài này sẽ hướng dẫn các bạn cách thêm slide banner cho trang web, cách chỉnh sửa css nâng cao trong thành phần giao diện của website.

Danh sách bài học thiết kế website bán hàng bằng wordpress

  1. Cài Đặt Xampp - Wordpress
  2. Cài Đặt Theme - Woocommerce
  3. Thêm sản phẩm vào website
  4. Thêm nhiều sản phẩm - thuộc tính sản phẩm
  5. Liên kết tới sản phẩm liên quan - sản phẩm thường mua cùng nhau
  6. Tạo Menu Danh Mục - Chỉnh Sửa Cửa Hàng
  7. Thêm Slide Banner Cho Web - Điều Chỉnh CSS Nâng Cao

Kết quả Demo Website Bán Hàng Wordpress Váy Đầm

1 Thêm Slide cho cửa hàng

Tạo trang tĩnh có hình ảnh banner của slide

tạo slide cho cửa hàng

thêm slide

Upload slide

slide 1

Thêm hình đại diện cho trang 

thêm slide

Tương tự tạo các trang Slide2 với các banner khác

Tùy chọn Slide Cho cửa hàng

thêm slide

thêm slide

Tùy chọn trang Slide

thêm slide

Thêm Slide2 Tương tự

thêm slide

Nhấn Đăng để hoàn thành

thêm slide

2 Chỉnh sửa logo cho trang web

sửa logo cho cửa hàng

Thành phần cơ bản của website

sửa logo cho web

sửa logo

3 Sử dụng Code CSS để điều chỉnh các thành phần nâng cao trên giao diện cửa hàng

sửa css

Bổ sung các thành phần CSS cần thiết để điều chỉnh các thành phần trên website theo ý muốn

bổ sung css

Thay đổi CSS

bổ sung css vào website

Thêm CSS vào website để lưu thay đổi

Chúc mừng các bạn. Như vậy, các bạn đã hoàn thành quá trình xây dựng một website bán hàng bằng wordpress từ đầu.

Chúc các bạn sẽ sáng tạo ra nhiều mẫu website đẹp mắt

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt