Biểu Đồ Trong Ô Với Công Thức Trong Excel

Excel trong Charts hoàn toàn không phải là biểu đồ, trong trường hợp bạn sẽ không tìm thấy chúng trong menu Charts của Excel. Chúng thực sự là một công thức mà bạn có thể chèn vào bất kỳ ô trống nào, như bạn thấy trong cột C bên dưới: 

Biểu đồ sử dụng công thức REPT

bieu do charts bang cong thuc

Vâng, đó là một công thức.

Bí mật cho Biểu đồ trong ô là công thức REPT dưới đây: 

anh cong thuc rept

Tôi sử dụng font chữ Webdings, size 11 và bạn có thể sử dụng font chữ, hoặc các ký hiệu khác nhau để có được các hiệu ứng khác nhau.

bieu do charts gif

Thu nhỏ biểu đồ bằng công thức REPT

Nếu bạn thấy số lượng của mình quá lớn để vừa trong ô, bạn có thể thay đổi tỷ lệ giá trị của mình bằng cách chia chúng thành một nửa hoặc 100, hoặc 1000, v.v. tùy thuộc vào kích thước của chúng.

cong thuc thu nho gia tri

Lưu ý: Hàm INT làm tròn giá trị xuống số nguyên gần nhất.

Ví dụ: dữ liệu bên dưới là hàng nghìn nhưng thanh vẫn vừa khít trong cột C. Xem công thức trong thanh công thức.

anh thu nho gia tri

Một số ví dụ đa dạng về biểu đồ

Bạn cũng có thể sử dụng nhiều loại ký tự ASCII để tạo một số loại thanh thú vị. Đơn giản chỉ cần thay thế biểu tượng bên trong dấu ngoặc kép (" ") bằng mã ASCII. Điều này cũng được thực hiện bằng cách giữ phím ALT và nhập số mã áp dụng, tức ví dụ ' =REPT("ALT-178",B4) ' (đảm bảo đặt mã này trong dấu ngoặc kép).

Ví dụ: 

ALT-178: ▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓▓

ALT-177: ▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒▒

ALT-254: ■■■■■■■■■■■■■■■■■■■

ALT-219:  █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █ █

ALT-247: ≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈≈

Biểu đồ bằng công thức này là một công cụ tiện dụng để sử dụng trong báo cáo Bảng điều khiển Excel vì chúng hỗ trợ người đọc nhanh chóng hiểu dữ liệu của bạn và bạn có thể định dạng chúng.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN