Bộ Câu Hỏi Trắc Nghiệm Môn Tin Học Đại Cương (THVP)

Bộ tài liệu đầy đủ các câu hỏi trắc nghiệm của môn Tin Học Đại Cương bao gồm Kỹ năng sử dụng máy tính, máy tính cơ bản, soạn thảo văn bản Word, câu hỏi trắc nghiệm excel, và các nội dung trong môn Tin Học Đại Cương

Tải nội dung ôn tập ở cuối trang

ĐỀ CƯƠNG ÔN TẬP CUỐI KỲ TRẮC NGHIỆM TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

DOWNLOAD 800 CÂU HỎI ÔN TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN

PHẦN I INTERNET VÀ CÁC CÔNG CỤ TIỆN ÍCH

I-1. INTERNET-MẠNG MÁY TÍNH

a) Khái niệm địa chỉ IP trên HĐH Window.
b) Khái niệm siêu văn bản là gì?
c) Nắm và hiểu các khái niệm các thuật ngữ LAN, WAN, MAN, GAN,…
d) Các thuật ngữ trong giao diện soạn mail, trả lời mail,…
e) Nắm cấu trúc của một tên miền và phần biệt các loại tên miền như .net, edu.vn, .com,…
f) Phân biệt các giao thức HTTP, HTTPS, Website, trang web,…

I-2. CÁC CÔNG CỤ TIỆN ÍCH-HỆ ĐIỀU HÀNH WINDOW

a) Thao tác định dạng ngày/tháng/năm trên HĐH Window.
b) Quy tắc đặt tên tập tin và thư mục.
c) Các phím tắt thao tác trên HĐH Window liên quan tới tập tin và thư mục.
d) Thao tác sắp xếp tập tin hay thư mục trên HĐH Window.
e) Phân biệt thiết bị nhập và thiết bị xuất .
f) Hiệu năng của máy tính phụ thuộc các yếu tố nào?
g) Hiểu các khái niệm và từ viết tắt của CPU, ROM, RAM,…và các thành phần trong máy tính.
h) Cách xử lý một ứng dụng bị treo (đứng không thao tác được) trên HĐH Window.
i) Các tiện tích trong HĐH Window (Paint, NotePad, Sniping Tool …).
j) Phân biệt phần mềm hệ thống, phần mềm ứng dụng, phần mềm tiện ích.

PHẦN I MICROSOFT WORD 2013

1. Các thao tác trên menu chức năng FILE.
2. Các phím tổ hợp cơ bản (Ctrl+A, Ctrl+C,…) và nâng cao(Ctrl + F, Ctrl + Shift +…) khi sử dụng Word.
3. Các thao tác trên menu chức năng Home ở ngăn Font (Tab Font, Tab Advanced, Effects, Clear All Formatting…).
4. Cac thao tác định dạng trang trên menu chức năng PAGE LAYOUT.
5. Các thao tác tạo bảng trên menu chức năng INSERT ở ngăn Tables.
6. Các thao tác khi chọn vào đối tượng Table khi xuất hiện chức năng TABLE TOOLS.
7. Các thao tác tạo tiêu đề đầu trang, cuối trang và đánh số trang trên menu chức năng INSERT ở ngăn Header & Footer.8. Các thao tác trên menu chức năng Home ở ngăn Clipboard (Paste, Cut, Copy và Format Painter).
9. Các thao tác trên menu chức năng PAGE LAYOUT ở ngăn Page Setup.
10. Các thao tác trên khối văn bản.
11. Các thao tác trên menu chức năng Home ở ngăn Paragraph (Bullets, Nubering, Multilevel List, Shading, Boders,Line and Paragraph Spacing).
12. Các thao tác trên menu chức năng View.
13. Các thao tác tạo bảng trên menu chức năng INSERT ở ngăn Illustrations (Pictures, SmartArt, Chart, Shapes…).
14. Các thao tác khi chọn vào đối tượng ảnh khi xuất hiện chức năng PICTURE TOOLS.
15. Các thao tác tạo bảng trên menu chức năng INSERT ở ngăn Symbols.
16. Các thao tác tạo bảng trên menu chức năng REFERENCES ở ngăn Footnotes và Table of Contents.
17. Các thao tác tạo bảng trên menu chức năng INSERT ở ngăn Text (Drop Cap, WordArt,…).
18. Các thao tác phóng to thu nhỏ tài liệu Word.
19. Các thao tác trong phần cấu hình (FILE/Options).
20. Các thao tác định dạng cấu hình trang in trong Word.
21. Các loại định dạng khi sao lưu văn bản.
22. Các bước thực hiện tạo trộn Mail Merge.
23. Thao tác đánh dấu sự thay đổi và ghi chú sự thay đổi trong Word trong menu chức năng REVIEW ngăn Tracking.

PHẦN II MICROSOFT EXCEL 2013

1. Phân biệt cách hiển thị khi nhập dữ liệu thời gian, ngày tháng, số, kí tự… trên bảng tính Excel.
2. Tìm hiểu các trường hợp trả về khi nhập dữ liệu bị sai tên hàm, sai phép tính, sai tham chiếu, giá trị số không hợp lệ… trên bảng tính Exel.
3. Phân biệt địa chỉ/tham chiếu tuyệt đối , địa chỉ/tham chiếu tương đối và địa chỉ/tham chiếu hỗn hợp trên bảng tính Excel.
4. Cách sử dụng các hàm cơ bản và nâng cao trong Excel:
• Hàm thông dụng: round, max, min, sum, product, average, count, counta, countblank, round, int, mod, quotient, rank, value.
• Xử lý chuỗi: left, right, mid, value, toán tử & , concatenate, len.
• Ngày tháng: day, month, year, date, today(), now().
• Hàm logic: if, and, or và if lồng các hàm thông dụng, hàm xử lý chuỗi, hàm logic.
• Dò tìm trong bảng: vlookup, hlookup dạng cơ bản hay lồng các hàm thôngdụng, hàm xử lý chuỗi, hàm logic.
• Hàm thống kê: countif, sumif.
5. Cách nhớ địa chỉ của 1 ô (cell) hay vùng (range) gồm chỉ số dòng (1,2,3…) và cột (A,B,C…). Khi có thao tác kéo xuống theo dòng hay kéo qua phải theo cột thì địa chỉ ô thay đổi như thế nào?
6. Phân biệt các loại biểu đồ trong excel (Pie, Line, Column, Bar…) và cách chọn dữ liệu khi vẽ biểu đồ.

PHẦN III MICROSOFT POWERPOINT 2013

1. Chức năng nào trong Tab VIEW cho phép thiết lập định dạng thống nhất cho các slide.
2. Phân biệt các chế độ hiển thị trên Powerpoint như Slide Sorter, Normal, Notes Page, Reading View.
3. Cách sử dụng các phím tắt trên Powerpoint (F1,…F12, Ctrl + …, Shift +…).
4. Cách tạo hiệu ứng trên một hay nhiều đối tượng ở Tab chức năng ANIMATIONS.
5. Cách tạo hiếu ứng chuyển giữa các slide.
6. Cách sử dụng các chức năng trong Tab INSERT ở ngăn Slides.
7. Ý nghĩa của các màu sắc trong việc tùy chỉnh hiệu ứng cho các đối tượng trên Powerpoint.
8. Các tùy chọn trong Tab chức năng FILE và tùy chọn nâng cao trong FILE\Options.
9. Các tùy chọn trong Tab chức năng SLIDE SHOW, INSERT, VIEW, REVIEW, DESIGN

TỔNG HỢP CÁC MẪU ĐỀ THI TRẮC NGHIỆM TIN HỌC CƠ BẢN

(Nhấn vào liên kết bên dưới để làm bài Online)

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 1

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 2

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 3

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 4

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 5

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 6

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 7

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 8

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 9

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 10

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 11

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 12

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 13

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 14

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 15

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 16

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 17

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 18

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 19

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 20

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 21

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 22

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 23

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 24

Đề thi trắc nghiệm chứng chỉ tin học ứng dụng CNTT 25

TẢI CÁC MẪU ĐỀ THI VỀ MÁY TÍNH

DOWNLOAD BỘ CÂU HỎI ÔN TẬP TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG CÓ ĐÁP ÁN

DOWNLOAD CÁC CÂU HỎI BỊ LƯỢC BỎ

DOWNLOAD NỘI DUNG ÔN TẬP THI MÔN TIN HỌC ĐẠI CƯƠNG

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt