Cách Sử Dụng Hàm GETPIVOTDATA Trong Excel

Trong bài viết này mình sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sử dụng hàm GETPIVOTDATA để lấy dữ liệu tổng kết từ một báo cáo PivotTable, với điều kiện là phải thấy được dữ liệu tổng kết từ trong báo cáo đó chính xác và dễ dàng. Rất là thú vị, còn chần chờ gì nữa hãy cùng mình tìm hiểu dưới bài viết này nhé!

Video hướng dẫn

Tải File thực hành tại đây.

Khái niệm về hàm

Trả về dữ liệu được lưu giữ trong báo cáo PivotTable. Có thể dùng GETPIVOTDATA() để lấy dữ liệu tổng kết từ một báo cáo PivotTable, với điều kiện là phải thấy được dữ liệu tổng kết từ trong báo cáo đó.

Cú Pháp

GETPIVOTDATA(data_field, pivot_table, [field1, item1, field2, item2], ...)

Trong đó: 

data_field: Tên của trường PivotTable có chứa dữ liệu mà bạn muốn truy xuất. Giá này cần được viết trong dấu ngoặc kép.

pivot_table: Tham chiếu tới bất kỳ ô, phạm vi ô hoặc phạm vi ô đã đặt tên trong PivotTable. Thông tin này dùng để xác định PivotTable nào có chứa dữ liệu mà bạn muốn truy xuất.

Field1, item1, field2, item2...: 1 tới 126 tên trường và tên mục mô tả dữ liệu mà bạn muốn truy xuất. Các cặp có thể theo bất kỳ trật tự nào. Tên trường và tên mục không phải là ngày và số cần được đặt trong dấu ngoặc trích dẫn.

Kích hoạt tính năng GETPIVOTDATA

Các bước thực hiện:

Bước 1: Tại File dữ liệu, vào thẻ File => Option.

hình chọn vào option

Bước 2: Hộp thoại Excel Options hiện ra, bạn chọn vào Formulas và tích chọn ô Use GetPivotData functions for PivotTable references trong mục Working with formulas.

hình kích chọn getpivotdata

Bước 3: Nhấn Ok để hoàn thành.

Ví dụ:

Mình có bảng dữ liệu thống kê sử dụng PivotTable

bảng dữ liệu sử dụng pivottable

Và để hiển thị kết quả chính xác khi lấy số liệu từ PivotTable ngay cả khi số liệu đó thay đổi liên tục. Bạn sẽ dùng hàm GetPivotData để lấy dữ liệu.

Ở ví dụ trên mình muốn lấy giá trị tổng Doanh thu thuần trong từng nước qua bảng khác. Các bạn gõ công thức:

=GETPIVOTDATA("Doanh thu Thuần",$A$4,"Quốc Gia","Australia") 

hoặc gõ dấu bằng vào chọn ô B5 (ô đầu tiên trong cột Tổng doanh thu thuần) để hiện thị công thức.

hình ảnh sử dụng getpivotdata

Giải thích: 

"Doanh thu Thuần": Lấy giá trị trong cột doanh thu nhuần qua.
$A$4: là ô bắt đầu dữ liệu.
"Quốc Gia": Tên trường Quốc gia mà bạn muốn hiện ra giá trị và Quốc gia đó là Australia.

Tuy nhiên, công thức trên chỉ hiển thị kết quả cho ô đầu, còn ô tiếp theo bạn phải gõ 1 tên Quốc gia khác. Như vậy rất tốn thời gian, để khắc phục trường hợp trên, thay vì bạn gõ tên Quốc gia thì bạn sẽ tham chiếu đến ô chứa tên Quốc gia. Cụ thể:

=GETPIVOTDATA("Doanh thu Thuần",$A$4,"Quốc Gia",$E5)

hình công thức getpivotdata2

Ví dụ 2: 

Bảng thống kê doanh thu của từng sản phẩm ở mỗi quốc gia

hình doanh thu từng sản phẩm

Và để lấy doanh thu mỗi sản phẩm của mỗi quốc qua từ bảng dữ liệu PivotTable sang bảng thứ 2, mình tiếp tục sử dụng công thức:

=GETPIVOTDATA("Doanh Thu",$A$5,"Quốc Gia",$H7,"Sản phẩm",I$6)

hình công thức ví dụ 2

Giải thích:

"Doanh thu": Lấy giá trị hiển thị từ cột Doanh thu
$A$5:  xét từ ô bắt đầu trong bảng PivotTable đó là ô A5.
"Quốc Gia": Tên trường dữ liệu chứa điều kiện 1.
$H7: Ô chứa điều kiện thứ nhất muốn xét.
"Sản phẩm": Tên trường dữ liệu chứa điều kiện 2.
I$6: Ô chứa điều kiện thứ hai muốn xét.

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn cách sử dụng hàm GetPivotData. Chúc các bạn thực hiện thành công và đừng quên đánh giá bài viết của mình bên dưới nhé!

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt