Công Thức Chỉ Tính Số Ngày Làm Việc Từ Thứ 2 Tới Thứ 6 Trong Excel

Áp dụng để tính thời gian bảo hành của sản phẩm, hạn trả giấy tờ - hồ sơ trong các cơ quan, tính toán được ngày kết thúc khi cho trước ngày bắt đầu và số ngày làm việc chỉ tính từ thứ 2 tới thứ 6.

Yêu cầu

Cho trước một ngày bắt đầu làm việc bất kỳ, hãy tìm ngày làm việc cuối cùng sau 10 ngày.

tính ngày hẹn trả hồ sơ trong Excel

Bài giải:

Tình huống 1: Nếu các ngày trong tuần đều là ngày làm việc, thì ngày cuối cùng chỉ cần lấy ngày đầu cộng với số ngày làm việc trừ 1.

Tình huống 2: Ngày làm việc trong tuần không bao gồm thứ 7 (T7) và chủ nhật (CN), đây là cách tính phổ biến hiện nay, cách giải như sau:

Hướng giải quyết vấn đề: Tính từ ngày bắt đầu sau 10 ngày có bao nhiêu ngày T7 và CN, rồi cộng vào ngày cuối sau 10 ngày. Ví dụ như bảng trên thì ngày bắt đầu là 14/05/2021, ngày cuối sau 10 ngày sẽ là ngày 23/05/2021, lấy ngày này cộng thêm cho 4 ngày nghỉ thì ra kết quả ngày 27/05/2021.

Tuy nhiên nếu chúng ta lấy thử ngày bắt đầu 11/05/2021 hoặc ngày 12/05/2021, theo cách trên sẽ ra ngày cuối là ngày 22/05/2021 trúng ngày T7 hoặc ngày 23/05/2021 trúng ngày CN, như vậy cần tiếp tục kiểm số ngày nghỉ tính từ ngày mới bắt đầu đến ngày cuối vừa tính ra và cộng thêm vào là xong.

Công thức như sau:

1. Tính số ngày làm việc cuối cùng sau 10 ngày.

= (B7+C7-1) + NETWORKDAYS.INTL(B7,B7+C7-1,"1111100")

Hàm NETWORKDAYS.INTL trong trường hợp này sẽ tính có bao nhiêu ngày nghỉ sau 10 ngày.

2. Kiểm tra ngày cuối rơi vào ngày T7 hoặc CN không, nếu rơi vào T7 thì cộng thêm 2 ngày, CN thì cộng ngày cuối thêm 1 ngày

IF(WEEKDAY((B7+C7-1) + NETWORKDAYS.INTL(B7,B7+C7-1,"1111100") ,1)=1, (B7+C7-1) + NETWORKDAYS.INTL(B7,B7+C7-1,"1111100") + 1, IF( WEEKDAY( (B7+C7-1) + NETWORKDAYS.INTL(B7,B7+C7-1,"1111100") ,1)=7, (B7+C7-1) + NETWORKDAYS.INTL(B7,B7+C7-1,"1111100") +2, (B7+C7-1) + NETWORKDAYS.INTL(B7,B7+C7-1,"1111100")))

Chúc các bạn giải quyết tốt được bài toán của mình.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN