Dạy thêm tin học lớp 8 tại nhà - Chuẩn kiến thức tin học cơ sở

Dạy thêm tin học lớp 8 - Chuẩn kiến thức cho học sinh trung học cơ sở: Dạy kỹ năng lập trình cho máy tính, kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình Pascal, C++, làm quen với ngôn ngữ lập trình. Miễn phí giáo trình, tài liệu cho học sinh, giáo viên nhiều kinh nghiệm giảng dạy trong trường Đại học, cao đẳng

Dạy thêm tin học lớp 11 tại nhà - Ngôn ngữ lập trình máy tính

Dạy thêm tin học lớp 11 tại nhà: Dạy kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình, cấu trúc rẽ nhánh và điều kiện trong ngôn ngữ lập trình. Cấu trúc của một chương trình máy tính, các thao tác để lập trình. Lập trình phần mềm, lập trình website và ứng dụng cho điện thoại di động

TOP