1. Trang chủ
  2. Hành Chính Nhân Sự

NS001 - Tin Học Cho Hành Chính Nhân Sự

Khóa học NS001 – Tin Học Hành Chính Nhân Sự không chỉ cung cấp kiến thức lý thuyết mà còn tập trung vào thực hành trên máy tính, giúp bạn áp dụng những gì đã học vào các tình huống thực tế trong môi trường làm việc. Đặc biệt bạn sẽ được tiếp cận với các công nghệ và công cụ hiện đại trong quản lý nhân sự, Sử dụng công nghệ trong việc tuyển dụng đến quản lý hiệu suất và phát triển nhân sự.

NS002 - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự

Khóa học NS002 - Nhân Viên Hành Chính Nhân Sự nhằm tháo gỡ khó khăn cho các nhân viên đang làm nghề nhân sự, dành cho các bạn sinh viên mong muốn tìm hiểu về các kỹ năng quản lý nhân viên, phương pháp làm việc, tạo lập kế hoạch và học cách quản lý nhân sự, cách tính tiền lương và phúc lợi cho người lao động trong doanh nghiệp.

NS003 - Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp

Khóa học NS003 - Chuyên Viên Hành Chính Nhân Sự Tổng Hợp sẽ giúp bạn nắm vững những kiến thức nghiệp vụ hành chính nhân sự, hiểu rõ nhu cầu tuyển dụng lao động và phát triển nguồn nhân lực của doanh nghiệp, biết cách lên kế hoạch - chính sách nhân sự cho doanh nghiệp hiệu quả.

HCNS001 - Khóa Học Hành Chính Nhân Sự Căn Bản

Khóa học hành chính nhân sự tại Tin Học Sao Việt là chương trình đào tạo nhằm giúp học viên tìm hiểu và áp dụng các kiến thức, kỹ năng và công cụ cần thiết để quản lý hiệu quả nhân sự trong tổ chức. Với sự phát triển không ngừng của kinh tế thị trường, quản lý nhân sự ngày càng trở nên quan trọng hơn bao giờ hết. Để trở thành một chuyên gia quản lý nhân sự, việc tham gia khóa học hành chính nhân sự là một bước đi quan trọng.

Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt