1. Trang chủ
  2. Kỹ năng sử dụng máy tính

THVP036 - Kỹ năng sử dụng Máy tính nâng cao

Khóa học THVP036 - Kỹ năng sử dụng Máy tính nâng cao tại Trung tâm Tin Học Sao Việt được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên muốn nắm vững kiến thức và kỹ năng nâng cao chuyên sâu về máy tính. Sau khóa học, học viên sẽ dễ dàng làm việc trên môi trường máy tính, quản lý và bảo mật thông tin trên Internet.

THVP024 - Kỹ thuật viên tin học

Khóa học THVP024 - Kỹ thuật viên tin học là sự lựa chọn hàng đầu để bạn có thể khám phá thế giới công nghệ thông tin. Với sự hướng dẫn chuyên nghiệp đến từ các giảng viên là chuyên gia trong lĩnh vực công nghệ thông tin, sẽ cung cấp cho bạn những kiến thức và kỹ năng chuyên sâu về lĩnh vực tin học và công nghệ thông tin. 

THVP023 - Kỹ năng sử dụng Máy tính cơ bản (Windows + Internet + Email)

Khóa học THVP023 - Kỹ năng sử dụng Máy tính cơ bản (Windows + Internet + Email) được thiết kế nhằm đáp ứng nhu cầu của học viên muốn nắm vững kiến thức và kỹ năng cơ bản về máy tính. Sau khóa học, học viên sẽ dễ dàng làm việc trên môi trường máy tính, quản lý và bảo mật thông tin trên Internet.

Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt