1. Trang chủ
  2. Kỹ thuật Viên thiết kế cơ khí

VKT033 - Kỹ thuật viên thiết Kế, Gia Công Cơ Khí (AutoCAD 2D - SolidWorks - Lập Trình CNC Mastercam Phay 2D - 3D)

Khóa học thiết kế bản vẽ và gia công cơ khí tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt là chường trình đào tạo giúp các bạn làm chủ được kiến thức về triển khai bản vẽ kĩ thuật và gia công cơ khí, thông qua việc học thực hành trên các phần mềm thiết kế bản vẽ bao gồm: Autocad, Solidworks, Mastercam – Lập trình CNC, Inventor, Catia.

Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt