1. Trang chủ
  2. Tin học Excel

Video Hướng Dẫn Các Đối Tượng Và Thao Tác Cơ Bản Trong Excel - Phần 02

Chào các bạn, tiếp tục bài hướng dẫn về Các đối tượng và thao tác cơ bản trong Excel. Mình sẽ tiếp tục phần 2, ở bài học tiếp theo này mình sẽ tiếp tục học về các chức năng cơ bản như: xoá dòng cột, chèn thêm dòng cột trong Excel, di chuyển dòng cột, dán,.. đặt biệt là cố định dòng cột.

Video Hướng Dẫn Các Đối Tượng Và Thao Tác Cơ Bản Trong Excel - Phần 03

Bài học hôm nay mình sẽ tiếp tục phần 03 của bài hướng dẫn các đối tượng và thao tác cơ bản trong Excel. Tiếp tục phần này mình sẽ giới thiệu cho các bạn phần tiếp theo gồm: địa chỉ tuyệt đối và địa chỉ tương đối trong Excel, cố định địa chỉ trong Excel, giới thiệu tên vùng, đặt tên cho vùng,...

Sử Dụng Flash Fill - Text to Colums Để Tách Và Gộp Dữ Liệu Trong Excel

Trong quá trình làm việc văn phòng, chúng ta thường gặp việc tách và gộp dữ liệu trong Excel từ một cột sang những cột khác nhau ví dụ như tách Họ Tên, tách số lượng, ngày tháng, ... Bạn có thể thực hiện việc đó bằng những thao tác đơn giản trong Excel như dùng hàm xử lý chuỗi (LEFT, RIGHT, MID, ...), tìm kiếm và thay thế (Replace) hay các công cụ xử lý dữ liệu mạnh mẽ của Excel: Text to Colums, Flash Fill. Trong bài viết này, Tin Học Sao Việt sẽ hướng dẫn bạn cách tách và gộp dữ liệu trong Excel nhanh nhất chỉ với vài thao tác đơn giản.

Hướng Dẫn Cách Kẻ Đường Gạch Chéo Ô Trong Excel

Kẻ Đường Gạch Chéo 1 ô trong Excel là cách làm đơn giản khi trong 1 ô bạn muốn viết 2 nội dung để biểu thị chức năng của hàng và cột. Điều này giúp bạn sắp xếp dữ liệu một cách rõ ràng và chính xác trên bảng tính Excel. Bài viết sau đây sẽ hướng dẫn cho bạn Cách Kẻ Đường Gạch Chéo Ô Trong Excel.

Video Hướng Dẫn Kỹ Năng In Ấn Bảng Tính Trong Excel

Trung tâm Tin học Sao Việt chào các bạn, tiếp tục loạt các video hướng dẫn về các bài học Excel cơ bản. In ấn là một kỹ thuật quan trọng mà ai học Excel cũng phải biết. Hôm nay chúng ta sẽ tiếp tục học về bài Kỹ nâng in ấn trong excel.

Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tính Tổng Đơn Giản Trong Excel

Bài học này Trung tâm tin học Sao Việt giới thiệu các bạn cách tính tổng sử dụng hàm SUM trong Excel để tính tổng các giá trị.Hàm Sum là hàm thường xuyên sử dụng trong Excel Hàm SUM là hàm tính tổng tất cả các số có trong dãy ô dữ liệu trong excel.

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D
TOP