1. Trang chủ
  2. Tin học văn phòng ứng dụng trực tuyến

THVP014 - Trang tính thống kê online nâng cao trên Google Sheets

Khóa học THVP014 - Trang tính thống kê online nâng cao trên Google Sheets là chương trình học giúp học viên biết cách sử dụng và thao tác nâng cao chuyên sâu trên phần mềm Online Google Sheet - Công cụ tạo và chỉnh sửa bảng tính tương tự như Microsoft Excel. Dưới sự chỉ dạy tận tình của các chuyên gia tại Trung tâm, học xong học viên sẽ nắm rõ mọi kiến thức nâng cao để thao tác và xử lý những dữ liệu phức tạp và khó, mang lại hiệu quả cao trong công việc và tiết kiệm thời gian thực hiện.

THVP013 - Trang tính thống kê online cơ bản trên Google Sheets

Khóa học THVP013 - Trang tính thống kê online cơ bản trên Google Sheets là chương trình học giúp học viên biết cách sử dụng và thao tác cơ bản trên phần mềm Online Google Sheet - Công cụ tạo và chỉnh sửa bảng tính tương tự như Microsoft Excel. Với chương trình học chuẩn được biên soạn từ các chuyên gia lâu năm trong ngành, học xong bạn sẽ nắm rõ mọi kiến thức cơ bản về các chức năng, thao tác làm việc của ứng dụng.

Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt