Danh Sách Các Phím Tắt Excel

Bài viết này giả định rằng bạn đang sử dụng Excel trên PC Windows. Nếu bạn đang sử dụng máy Mac, các phím tắt này sẽ thay đổi một chút. Dưới đây là các phím tắt Excel đầy đủ nhất: 

Các phím chức năng

F1 Hiển thị Trợ lý Office hoặc (Trợ giúp Microsoft Excel)

F2 Chỉnh sửa ô hiện hoạt, đặt con trỏ ở cuối

F3 Hiển thị hộp thoại (Insert > Name > Paste)

F4 Lặp lại hành động bảng tính cuối cùng (Edit > Repeat))

F5 Hiển thị hộp thoại (Edit > Go To)

F6 Di chuyển đến khung tiếp theo trong sổ làm việc (nếu cửa sổ bị chia)

F7 Hiển thị hộp thoại (Tools > Spelling)

F8 Cho phép mở rộng vùng chọn bằng các phím mũi tên

F9 Tính toán tất cả các bảng tính trong Tất cả các sổ làm việc đang mở

F10 Bật kích hoạt Thanh Menu

F11 Hiển thị hộp thoại (Insert > Chart) tạo biểu đồ (trên bảng biểu đồ) bằng phạm vi được tô sáng

F12 Hiển thị hộp thoại (File > Save As)

Shift + Phím chức năng

Shift + F2 Chèn hoặc chỉnh sửa nhận xét ô (Insert > Comment)

Shift + F3 Hiển thị hộp thoại (Insert > Function)

Shift + F4 Lặp lại Tìm kiếm cuối cùng, giống nhau (Edit > Find Next)

Shift + F5 Hiển thị hộp thoại (Edit > Find)

Shift + F6 Di chuyển đến khung trước trong sổ làm việc (nếu cửa sổ bị chia)

Shift + F8 Chuyển đổi giữa bật hoặc tắt Chế độ Thêm

Shift + F9 Chỉ tính toán bảng tính hoạt động

Shift + F10 Hiển thị menu (Phím tắt) cho mục đã chọn

Shift + F11 Chèn một bảng tính mới (trước trang tính hoạt động) vào bảng tính hoạt động (Insert > Worksheet)

Shift + F12 Lưu, Hiển thị hộp thoại (File > Save As) nếu một sổ làm việc mới.

Ctrl + Chức năng

Ctrl + F1 Đóng và mở lại khung tác vụ hiện tại

Ctrl + F2 Xem trước bản in

Ctrl + F3 Hiển thị hộp thoại (Insert > Name > Define)

Ctrl + F4 Đóng cửa sổ sổ làm việc đã chọn

Ctrl + F5 Khôi phục kích thước của sổ làm việc hoặc cửa sổ đang hoạt động

Ctrl + F6 Di chuyển đến sổ làm việc hoặc cửa sổ đang mở tiếp theo

Ctrl + F7 Kích hoạt lệnh di chuyển cửa sổ

Ctrl + F8 Kích hoạt lệnh Thay đổi kích thước cửa sổ

Ctrl + F9 Thu nhỏ kích thước của sổ làm việc hoặc cửa sổ đang hoạt động

Ctrl + F10 Tối đa hóa kích thước của sổ làm việc hoặc cửa sổ đang hoạt động

Ctrl + F12 Hiển thị hộp thoại (File > Open)

Alt + Chức năng 

Alt + F1 Tạo biểu đồ (trên bảng biểu đồ) bằng phạm vi được tô sáng

Alt + F2 Hiển thị hộp thoại (File > Save As)

Alt + F4 Đóng tất cả các sổ làm việc (lưu trước) và thoát Excel (File > Exit)

Alt + F8 Hiển thị hộp thoại (Tools > Macro > Macros)

Alt + F11 Chuyển giữa cửa sổ Visual Basic Editor và cửa sổ Excel

Alt + Ctrl + Chức năng

Alt + Ctrl + F9 Tính toán tất cả các ô trên Tất cả các bảng tính trong Tất cả các bảng tính

Alt + Shift + Chức năng

Alt + Shift + F1 Chèn một bảng tính mới (trước trang tính hoạt động) vào bảng tính hoạt động (Insert > Worksheet)

Alt + Shift + F2 Hiển thị hộp thoại (File > Save As)

Alt + Shift + F4 Đóng tất cả các sổ làm việc (lưu trước) và thoát Excel (Tệp> Thoát)

Alt + Shift + F10 Hiển thị menu thả xuống cho thẻ thông minh tương ứng

Alt + Shift + F11 Kích hoạt cửa sổ Microsoft Script Editor

Ctrl + Số

Ctrl + 0 Ẩn các cột trong lựa chọn hiện tại

Ctrl + 1 Hiển thị hộp thoại định dạng

Ctrl + 2 Bật đậm trên lựa chọn hiện tại

Ctrl + 3 Chuyển sang chữ nghiêng trên lựa chọn hiện tại

Ctrl + 4 Chuyển đổi gạch dưới lựa chọn hiện tại

Ctrl + 5 Điều chỉnh dòng văn bản trên lựa chọn hiện tại

Ctrl + 6 Chuyển giữa ẩn, hiển thị

Ctrl + 8 Bật hiển thị các biểu tượng Phác thảo trên trang tính đang hoạt động

Ctrl + 9 Ẩn các hàng trong lựa chọn hiện tại (Định dạng> Hàng> Ẩn)

Ctrl + Chữ cái

Ctrl + A Hiển thị bảng công thức được đặt tên hàm hoặc chọn toàn bộ trang tính hoặc ngày hiện tại

Ctrl + B Bật đậm trên lựa chọn hiện tại

Ctrl + C Sao chép lựa chọn hiện tại vào bảng tạm

Ctrl + D Sao chép ô đầu tiên trong vùng chọn xuống

Ctrl + F Hiển thị hộp thoại Tìm

Ctrl + G  Hiển thị hộp thoại Go To

Ctrl + H Hiển thị hộp thoại Thay thế

Ctrl + I Chuyển sang chữ nghiêng trên lựa chọn hiện tại

Ctrl + K Hiển thị hộp thoại Chèn Siêu liên kết

Ctrl + L Hiển thị hộp thoại Tạo bảng

Ctrl + N Tạo sổ làm việc mới

Ctrl + O Hiển thị hộp thoại Mở

Ctrl + P Hiển thị hộp thoại In

Ctrl + R Sao chép ô ngoài cùng bên trái trong vùng chọn sang phải

Ctrl + S Lưu, Hiển thị hộp thoại Lưu dưới dạng nếu một sổ làm việc mới

Ctrl + U Chuyển đổi gạch dưới lựa chọn hiện tại

Ctrl + V Dán mục nhập từ bảng ghi tạm

Ctrl + W Đóng sổ làm việc hoặc cửa sổ đang hoạt động

Ctrl + X Cắt lựa chọn hiện tại vào bảng tạm

Ctrl + Y Lặp lại hành động sổ làm việc cuối cùng 

Ctrl + Z Hoàn tác hành động sổ làm việc cuối cùng

Nhập dữ liệu

Shift + Enter Nhập nội dung của ô hiện hoạt và di chuyển đến ô bên trên (theo mặc định)

Alt + 0128 Nhập biểu tượng đồng euro (€) (sử dụng bàn phím Số)

Alt + 0162 Nhập ký hiệu cent (¢) (sử dụng bàn phím Số)

Alt + 0163 Nhập biểu tượng dấu thăng (£) (sử dụng bàn phím Số)

Ctrl + Shift + 2 Chạy số hàng xuống dưới cùng bảng tính

Ctrl + ; Nhập ngày hiện tại vào ô hiện hoạt

Ctrl + Shift +; Nhập thời gian hiện tại vào ô hiện hoạt

Định dạng dữ liệu

Alt + ' Hiển thị kiểu hộp thoại

Ctrl + Shift + (1 hoặc!) Áp dụng định dạng được phân tách bằng dấu phẩy Số #, ## 0,00 cho lựa chọn

Ctrl + Shift + (4 hoặc $) Áp dụng định dạng Tiền tệ £ £ #, ## 0,00 cho lựa chọn

Ctrl + Shift + (5 hoặc%) Áp dụng định dạng Tỷ lệ phần trăm 0% cho lựa chọn

Ctrl + Shift + (6 hoặc ^) Áp dụng định dạng hàm mũ Số #, ## E + 02 bằng cách chọn

Ctrl + Shift + (7 hoặc &) Áp dụng đường viền phác thảo cho vùng chọn

Ctrl + Shift + (- hoặc _)  Xóa tất cả các viền khỏi vùng chọn
 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt