Đánh số trang bắt đầu từ trang 3 trong Word 2010 - 2013

Bắt đầu đánh số trang từ trang 3 hoặc từ bất kỳ trang nào khác trong Word thì bạn cần phải thực hiện thao tác NGẮT SECTION giữa trang bắt đầu đánh số trang với các trang phía trên. Các phiên bản Word 2010/ 2013/ 2016 có thao tác thực hiện tương tự như hướng dẫn bên dưới

1 Nhấn vào biểu tượng  để hiện các SECTION sẽ được ngắt khi đánh số trang

Thực hiện thao tác bằng cách vào TAB HOME/ nhóm các lệnh ở phần Paragraph

đánh số trang từ trang 3

2 Đặt con trỏ chuột tại vị trí cuối trang số 2 (hoặc tại vị trí trang cuối cùng phía trên trang bắt đầu cần đánh số trang từ 1)

đánh số trang từ trang 3 trong word

3 Nhấn chọn vào Tab PAGE LAYOUT/ BREAKS/ NEXT PAGE

đánh số trang từ trang 3 trong word

4 Đặt con trỏ chuột tại vị trí trang số 3 (hoặc trang bắt đầu cần đánh số trang từ 1). Nhấn chọn INSERT/ PAGE NUMBER và chọn vị trí cần đánh số trang (ở đây mình chọn vị trí là trên cùng của trang TOP OF PAGE)

đánh số trang từ trang 3 trong word

Kết quả

đánh số trang từ trang 3 trong word

5 Nhìn lên thanh công cụ đang được chọn trong nhóm HEADER & FOOTER TOOL/ DESIGN/ Bỏ chọn LINK TO PREVIOUS và DIFFERENT FIRST PAGE

đánh số trang từ trang 3 trong word

6 Tiếp theo bạn vào TAB INSERT/ PAGE NUMBER/ FORMAT PAGE NUMBERS....

đánh số trang từ trang 3 trong word

7 Hộp thoại hiện lên tại mục START AT chọn là 1

đánh số trang từ trang 3 trong word

8 Quay trở lại một trang bất kỳ phía trên (trang 1 hoặc trang 2), bôi đen số thứ tự trang và Xóa (Delete)

kết quả đánh số trang

9 Hoàn thành, lúc này bạn vào TAB HOME và nhấn vào biểu tượng hiển thị paragraph để tắt hiển thị SECTION

>> Tạo mục lục cho hình ảnh trong Word

Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Văn Phòng

Chúc bạn thực hiện thành công!

 

 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt