Dạy thêm tin học lớp 10 tại nhà - Soạn thảo văn bản - Mạng máy tính

Dạy thêm tin học lớp 10: Dạy kiến thức về mạng máy tính, chương trình soạn thảo văn bản, hệ điều hành và các khái niệm trong máy vi tính cơ bản, nâng cao. Dạy thêm tin học lớp 10 là nền tảng kiến thức cơ bản cho học sinh nâng cao khả năng sử dụng máy vi tính

Đào tạo tin học dạy kèm – Không hạn chế số buổi học – Đào tạo đến khi thành thạo

Học cùng những người Thầy giỏi

093 11 44 858

THÀNH THẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG CHỈ VỚI 200.000/ BUỔI HỌC

DẠY KÈM TIN HỌC TẠI NHÀ - 1 GIÁO VIÊN KÈM 1 HỌC VIÊN

Chương trình dạy tin học lớp 10

1 Chương I: Một Số Khái Niệm Cơ Bản Của Tin Học

Bài 1: Tin học là một ngành khoa học

Bài 2: Thông tin và dữ liệu

Bài tập và thực hành 1: Làm quen với thông tin và mã hóa thông tin

Bài 3: Giới thiệu về máy vi tính

Bài tập và thực hành 2: Làm quen với máy tính

Bài 4: Bài toán và thuật toán

Bài 5: Ngôn ngữ lập trình

Bài 6: Giải bài toán trên máy tính

Bài 7: Phần mềm máy tính

Bài 8: Những ứng dụng của tin học

Bài 9: Tin học và xã hội

tin học lớp 10

2 Chương II: Hệ Điều Hành

Bài 10: Khái niệm về hệ điều hành

Bài 11: Tệp và quản lí tệp

Bài 12: Giao tiếp với hệ điều hành

Bài tập và thực hành 3: Làm quen với hệ điều hành

Bài tập và thực hành 4: Giao tiếp với hệ điều hành Windows

Bài tập và thực hành 5: Thao tác với tệp và thư mục

Bài 13: Một số hệ điều hành thông dụng

3 Chương III: Soạn Thảo Văn Bản

soạn thảo văn bản tin học lớp 10

Bài 14: Khái niệm về hệ soạn thảo văn bản

Bài 15: Làm quen với Microsoft Word

Bài tập và thực hành 6: Làm quen với Word

Bài 16: Định dạng văn bản

Bài tập và thực hành 7: Định dạng văn bản

Bài 17: Một số chức năng khác

Bài 18: Các công cụ trợ giúp soạn thảo

Bài tập và thực hành 8: Sử dụng một số công cụ trợ giúp soạn thảo

Bài 19: Tạo và làm việc với bảng

Bài tập và thực hành 9: Bài tập và thực hành tổng hợp

4 Chương IV: Mạng Máy Tính

Bài 20: Mạng máy tính

Bài 21: Mạng thông tin toàn cầu Internet

Bài 22: Một số dịch vụ cơ bản của Internet

Bài tập và thực hành 10: Sử dụng trình duyệt internet explorer

Bài tập và thực hành 11: Sự hình thành và phát triển của internet

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt