Dạy thêm tin học lớp 11 tại nhà - Ngôn ngữ lập trình máy tính

Dạy thêm tin học lớp 11 tại nhà: Dạy kỹ năng sử dụng ngôn ngữ lập trình, cấu trúc rẽ nhánh và điều kiện trong ngôn ngữ lập trình. Cấu trúc của một chương trình máy tính, các thao tác để lập trình. Lập trình phần mềm, lập trình website và ứng dụng cho điện thoại di động

Đào tạo tin học dạy kèm – Không hạn chế số buổi học – Đào tạo đến khi thành thạo

Học cùng những người Thầy giỏi

093 11 44 858

THÀNH THẠO TIN HỌC VĂN PHÒNG CHỈ VỚI 200.000/ BUỔI HỌC

DẠY KÈM TIN HỌC TẠI NHÀ - 1 GIÁO VIÊN KÈM 1 HỌC VIÊN

Chương trình dạy tin học lớp 11

1 Chương I: Một Số Khái Niệm Về Lập Trình Và Ngôn Ngữ Lập Trình

Bài 1: Khái niệm về lập trình và ngôn ngữ lập trình

Bài 2: Các thành phần của ngôn ngữ lập trình

2 Chương II: Chương Trình Đơn Giản

Bài 3: Cấu trúc chương trình

Bài 4: Một số kiểu dữ liệu chuẩn

Bài 5: Khai báo biến

Bài 6: Phép toán, biểu thức, câu lệnh gán

Bài 7: Các thủ tục vào/ra đơn giản

Bài 8: Soạn thảo, dịch, thực hiện và hiệu chỉnh chương trình

Bài tập và thực hành 1

học lập trình lớp 11

3 Chương III: Cấu Trúc Rẽ Nhánh Và Lặp

Bài 9: Cấu trúc rẽ nhánh

Bài 10: Cấu trúc lặp

Bài tập và thực hành 2

4 Chương IV: Kiểu Dữ Liệu Có Cấu Trúc

Bài 11: Kiểu mảng

Bài tập và thực hành 3

Bài tập và thực hành 4

Bài 12: Kiểu xâu

Bài tập và thực hành 5

Bài 13: Kiểu bản ghi

Ôn tập chương 4: Kiểu dữ liệu có cấu trúc

tin học lớp 11

5 Chương V: Tệp Và Thao Tác Với Tệp

Bài 14: Kiểu dữ liệu tệp

Bài 15: Thao tác với tệp

Bài 16: Ví dụ làm việc với tệp

6 Chương VI: Chương Trình Con Và Lập Trình Có Cấu Trúc

Bài 17: Chương trình con và phân loại

Bài 18: Ví dụ về cách viết và sử dụng chương trình con

Bài tập và thực hành 6

Bài tập và thực hành 7

Bài 19: Thư viện chương trình con chuẩn

Bài tập và thực hành 8

 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt