Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu Trong Excel Đơn Giản Nhất

Để có thể tránh những sai sót trong tổ chức dữ liệu chúng ta cần quản lý dữ liêu được tốt hơn, cách tốt nhất chúng ta cần phải biết cách sắp xếp và lọc dữ liệu theo một trình tự nhất định. Trong bài viết này, Tin Học Sao Việt sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel.

1. Sắp xếp dữ liệu theo thứ tự cột

Thực hiện: 
- Bôi đen (chọn) vùng dữ liệu cần sắp xếp
- Bấm chọn phương thức sắp xếp
 Chọn Data -> Chọn nút lệnh sắp xếp theo thứ tự 

  •     Tăng dần: Từ A đến Z
  •     Giảm dần: Từ Z đến A

sắp xếp và lọc dữ liệu trong excel 2016

Trong cửa sổ Sort chúng ta có:

  • Sort by: sắp xếp theo nội dung nào
  • Sort On: giá trị cần sắp xếp
  • Order: sắp xếp theo tăng dần hoặc giảm dần

Ngoài ra bạn có thể thêm các cấp độ sắp xếp bằng cách chọn Add Level

cửa sổ sắp xếp dữ liệu

2. Lọc dữ liệu với chức năng Filter 

Thực hiện: 
- Bôi đen vùng bảng cần áp dụng chức năng lọc
- Vào tab Data -> Filter (Nhấn nhanh tổ hợp phím: Ctrl+Shift+L)

lọc dữ liệu theo chức năng filter

Khi nhấn vào nút lọc sẽ xuất hiện bảng Text Filters (Ở dạng Text thì dữ liệu sẽ sắp xếp theo thứ tự từ A đến Z)

sắp xếp dữ liệu sau khi lọc

Ngoài ra chúng ta có thể dùng tính năng Search để tìm đối tượng cần lọc.
 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt