Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hàm Xử Lý Thời Gian Trong Excel

Chào các bạn, Hôm nay Trung Tâm Tin Học Sao Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm xử lý thời gian. Các hàm xử lý thời gian mà mình mình sắp giới thiệu sau đây là các hàm như: hàm Day, hàm Month, hàm Year, hàm Hour, hàm Minute, hàm Second. Các hàm nối chuỗi hàm Date, hàm Time. Hàm tìm thứ trong tuần Weekday.

Nội dung bài học

Chào các bạn, Hôm nay Trung Tâm Tin Học Sao Việt sẽ hướng dẫn các bạn cách sử dụng các hàm xử lý thời gian.

Các hàm xử lý thời gian mà mình mình sắp giới thiệu sau đây là các hàm như: hàm Day, hàm Month, hàm Year, hàm Hour, hàm Minute, hàm Second. Các hàm nối chuỗi hàm Date, hàm Time. Hàm tìm thứ trong tuần Weekday.

Cú pháp và tác dụng của các hàm như sau:

Hàm Day, hàm Month, hàm Year

Các hàm trả về lần lượt ngày, tháng, năm tương ứng của chuỗi ngày tháng năm.

Cú  pháp:

 • =DAY(Chuỗi dạng Date)
 • =MONTH(Chuỗi dạng Date)
 • =YEAR(Chuỗi dạng Date)

Hàm Hour, hàm Minute, hàm Second

Các hàm này lấy ra giờ hoặc phút hoặc giây trong chuỗi.

Cú pháp:

 • =HOUR(Chuối chứa số dạng Date có chứa giờ)
 • =MINUTE(Chuối chứa số dạng Date có chứa giờ)
 • =SECOND(Chuối chứa số dạng Date có chứa giờ)

Hàm Date, hàm Time

Hàm Date và Time là hàm nối các thời gian riêng lẻ về thành một chuỗi.

Cú pháp:

 • =DATE(năm, tháng, ngày)
 • =TIME(giờ, phút, giây)

Hàm Weekday

Hàm Weekday có tác dụng trả về ngày thứ mấy trong tuần

Cú pháp:

 • =WEEKDAY(chuỗi định dạng Date, k)

Chú ý: thường k=1, tương ứng chủ nhật là số 1.

Nào chúng ta cùng xem video và làm theo mình nha.
Chúc các bạn thành công !

Xem video hướng dẫn bài học

Link download bài tập thực hành theo video

Download bài tập thực hành

Danh Sách Video hướng dẫn thực hành Office Excel

(Biên soạn: Trung tâm Tin học Sao Việt)

 1. Hướng Dẫn Kỹ Năng In Ấn Bảng Tính Trong Excel
 2. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 3. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Nâng Cao Trong Excel
 4. Hướng Dẫn Lọc Và Sắp Xếp Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 5. Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel
 6. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tính Tổng Trong Excel
 7. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SUBTOTAL Đơn Giản Trong Excel
 8. Hướng Dẫn Các Hàm Thống Kê Min, Max, Avagare, Sum Trong Excel
 9. Hướng Dẫn Bộ Hàm Count Trong Excel
 10. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Số Trong Excel
 11. Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hàm Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 12. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Lỗi
 13. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 1
 14. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 2
 15. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tìm Kiếm HLOOKUP và Hàm VLOOKUP
 16. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Cơ Bản Trong Excel
 17. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Nâng Cao Trong Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt