Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tính Tổng Đơn Giản Trong Excel

Bài học này Trung tâm tin học Sao Việt giới thiệu các bạn cách tính tổng sử dụng hàm SUM trong Excel để tính tổng các giá trị.Hàm Sum là hàm thường xuyên sử dụng trong Excel Hàm SUM là hàm tính tổng tất cả các số có trong dãy ô dữ liệu trong excel.

Nội dung bài học

Bài học này Trung tâm tin học Sao Việt giới thiệu các bạn cách tính tổng sử dụng hàm SUM trong Excel để tính tổng các giá trị.

Hàm SUM là hàm tính tổng tất cả các số có trong dãy ô dữ liệu. Ứng dụng của hàm SUM trong Excel:

Giúp kiểm tra và tính tổng nhanh chóng các số có trong dãy tham chiếu. Kết hợp được với nhiều hàm thông dụng khác để hỗ trợ công việc.

Cú pháp hàm SUM:

=SUM(number1, [number2],…)

Trong đó:

 • Number1 và Number2 là những số hoặc dãy số sẽ tính.

Cụ thể hơn là trong ví dụ trong hướng dẫn trên là tính tổng số lượng, thành tiền theo từng nhóm sản phẩm trong bảng Danh sách sản phẩm.

Hàm SUM có thể giúp chúng ta tiết kiệm nhiều thời gian cũng như đảm bảo tính chính sát và chuyên nghiệp cao.

Xem video hướng dẫn bài học

Link download bài tập thực hành theo video

 download bài tập thực hành

Danh Sách Video hướng dẫn thực hành Office Excel

(Biên soạn: Trung tâm Tin học Sao Việt)

 1. Hướng Dẫn Kỹ Năng In Ấn Bảng Tính Trong Excel
 2. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 3. Hướng Dẫn Định Dạng Dữ Liệu Nâng Cao Trong Excel
 4. Hướng Dẫn Lọc Và Sắp Xếp Dữ Liệu Cơ Bản Trong Excel
 5. Hướng Dẫn Sử Dụng Công Cụ Tìm Kiếm Và Thay Thế Trong Excel
 6. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tính Tổng Trong Excel
 7. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm SUBTOTAL Đơn Giản Trong Excel
 8. Hướng Dẫn Các Hàm Thống Kê Min, Max, Avagare, Sum Trong Excel
 9. Hướng Dẫn Bộ Hàm Count Trong Excel
 10. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Số Trong Excel
 11. Hướng Dẫn Chi Tiết Các Hàm Xử Lý Thời Gian Trong Excel
 12. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Lỗi
 13. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 1
 14. Hướng Dẫn Các Hàm Xử Lý Chuỗi - Phần 2
 15. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm Tìm Kiếm HLOOKUP và Hàm VLOOKUP
 16. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Cơ Bản Trong Excel
 17. Hướng Dẫn Sử Dụng Hàm IF Nâng Cao Trong Excel

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN