Khóa Học Lập Trình C# Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao

Bạn là người mới chưa biết gì về lập trình? Bạn là sinh viên muốn tìm hiểu về ngôn ngữ lập trình mới? Ngôn Ngữ C# là lựa chọn đúng nhất vào thời điểm này để giải quyết đáp ứng các nhu cầu trên. Khóa học Lập Trình C# sẽ mang đến thêm nhiều kiến thức về ngôn ngữ này.

Khóa Học Lập Trình C#

Khóa Học Lập Trình C# Phù Hợp Với Tất Cả Các Bạn Mới Tìm Hiểu Về Lập Trình Mà Chưa Biết Nên Bắt Đầu Từ Ngôn Ngữ Nào

Liên Hệ: 0876929145

Khóa Học lập trình C# sẽ được đào tạo theo PHƯƠNG PHÁP học 1 kèm 1 cùng MENTOR  Và bạn sẽ được giảng dạy cùng đội ngũ giảng viên là DEVELOPER làm việc tại các công ty công nghệ cao 

Bạn đang có quá nhiều sự lựa chọn mà bạn chưa biết nên học ở đâu? Thì Trung Tâm Đào Tạo Tin Học Sao Việt là lựa chọn hoàn hảo dành cho những bạn mới chưa biết gì về ngôn ngữ lập trình và ngôn ngữ C#, có đội ngũ giảng viên với hơn 10 năm kinh nghiệm là việc tại các công ty công nghệ hàng đầu và 5000 học việc đã hoàn thành khóa học lập trình C# với mức lương từ 150tr/năm tại các doanh nghiệp với hơn 50 dự án lớn nhỏ trong và ngoài  nước.

Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình C# Là Gì ?

Ngôn ngữ C# là một ngôn ngữ lập trình mới với cấu trúc rõ ràng, dễ hiểu và dễ học. C# thừa hưởng những ưu việt từ Java, C, C++, đồng thời khắc phục các hạn chế của những ngôn ngữ này. Được phát triển bởi Microsoft, C# là ngôn ngữ lập trình hướng đối tượng, xây dựng dựa trên C++ và Java, giúp lập trình viên tạo ra các ứng dụng mạnh mẽ và hiệu quả.

Giới Thiệu Về Ngôn Ngữ Lập Trình C#

Khóa Học Lập Trình C# Phù Hợp Với Các Bạn:

Khóa học lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao tại Tin Học Sao Việt phù hợp cho người mới bắt đầu muốn nắm vững C#, sinh viên công nghệ thông tin muốn nâng cao kỹ năng, lập trình viên cần bổ sung C# vào hồ sơ, và những ai làm việc trong ngành IT muốn phát triển ứng dụng Windows, website, hoặc cơ sở dữ liệu. Nếu bạn đam mê công nghệ và muốn khám phá thêm một ngôn ngữ lập trình mạnh mẽ, khóa học này sẽ là lựa chọn hoàn hảo để bạn phát triển sự nghiệp.

Khóa Học Lập Trình C# Phù Hợp Với Các Bạn

Mục Tiêu Bạn Đạt Được Trong Khóa Học C#

Khóa học C# tại Tin Học Sao Việt sẽ giúp bạn:

 • Hiểu Rõ Ngôn Ngữ C#: Bạn sẽ nắm vững cú pháp và cấu trúc cơ bản của ngôn ngữ C#.

 • Phát Triển Ứng Dụng Windows Form: Bạn có thể tự tin tạo ra các ứng dụng Windows Form từ đơn giản đến phức tạp.

 • Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP): Bạn sẽ áp dụng các nguyên tắc OOP trong C# để viết các chương trình dễ hiểu và dễ bảo trì.

 • Xử Lý Ngoại Lệ và Gỡ Lỗi: Bạn sẽ thành thạo kỹ năng xử lý lỗi và gỡ lỗi để đảm bảo ứng dụng hoạt động trơn tru.

 • Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu: Bạn sẽ biết cách kết nối và làm việc với cơ sở dữ liệu sử dụng ADO.NET và Entity Framework.

 • Phát Triển Ứng Dụng Web Với ASP.NET: Bạn sẽ học cách tạo các ứng dụng web động với ASP.NET.

 • Nâng Cao Kỹ Năng Lập Trình: Bạn sẽ liên tục cải thiện và cập nhật kỹ năng lập trình để theo kịp xu hướng công nghệ.

Mục Tiêu Bạn Đạt Được Trong Khóa Học Lập Trình C#

Lộ Trình Khóa Học Lập Trình C# Từ Cơ Bản Đến Nâng Cao Tại Tin Học Sao Việt

Khóa học lập trình C# từ cơ bản đến nâng cao tại Tin Học Sao Việt được thiết kế nhằm cung cấp cho bạn kiến thức toàn diện và kỹ năng thực hành chuyên sâu. Dưới đây là lộ trình chi tiết của khóa học:

Chương 1: Giới Thiệu Ngôn Ngữ Lập Trình C#

 • Làm quen với C#: Tìm hiểu lịch sử, đặc điểm, và ứng dụng của ngôn ngữ C#.

 • Cài đặt môi trường phát triển: Hướng dẫn cài đặt Visual Studio và thiết lập môi trường lập trình.

Chương 2: Nhập môn Lập Trình C# Cơ Bản

 • Cú pháp và cấu trúc cơ bản: Học về biến, hằng, kiểu dữ liệu, toán tử, và cấu trúc điều khiển (if, switch, for, while).

 • Hàm và phương thức: Cách định nghĩa và sử dụng hàm, phương thức trong C#.

Chương 3: Tìm Hiểu Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP)

 • Nguyên tắc OOP: Tìm hiểu về lớp (class), đối tượng (object), kế thừa (inheritance), đa hình (polymorphism), và đóng gói (encapsulation).

 • Thực hành OOP: Xây dựng các ứng dụng mẫu áp dụng nguyên tắc OOP.

Chương 4: Phát Triển Ứng Dụng Windows Form

 • Giới thiệu Windows Form: Tạo và quản lý giao diện người dùng bằng Windows Form.

 • Các điều khiển cơ bản: Làm việc với các control như button, textbox, label, và datagridview.

 • Xử lý sự kiện: Hiểu và xử lý các sự kiện trong ứng dụng Windows Form.

Chương 5: Xử Lý Ngoại Lệ , Gỡ Lỗi Và Kết Nối Cơ Sở Dữ Liệu

 • Xử lý ngoại lệ: Sử dụng try-catch-finally để xử lý lỗi.

 • Gỡ lỗi: Kỹ thuật gỡ lỗi cơ bản và nâng cao trong Visual Studio.

 • ADO.NET: Kết nối, truy vấn, và thao tác dữ liệu với ADO.NET.

 • Entity Framework: Sử dụng Entity Framework để quản lý cơ sở dữ liệu.

Chương 6: Phát Triển Ứng Dụng Web Với ASP.NET

 • ASP.NET cơ bản: Tạo và cấu hình ứng dụng web với ASP.NET.

 • Các thành phần cơ bản: Làm việc với các thành phần cơ bản của ASP.NET như Web Forms, MVC.

 • Kỹ Năng Nâng Cao

 • Lập trình song song (Multithreading): Sử dụng multithreading để tối ưu hóa ứng dụng.

 • Design Patterns: Áp dụng các design pattern phổ biến trong lập trình C#.

Lộ Trình Khóa Học Lập Trình C#

Lợi Ích Sau Khi Hoàn Thành Khóa Học Lập Trình C# Tại Tin Học Sao Việt

Hoàn thành khóa học lập trình C# tại Tin Học Sao Việt, bạn sẽ đạt được những lợi ích đáng kể:

 • Nắm Vững Kiến Thức C#: Bạn sẽ có kiến thức vững chắc về ngôn ngữ C#, từ cơ bản đến nâng cao, cùng với kỹ năng lập trình chuyên sâu.

 • Thành Thạo Lập Trình Hướng Đối Tượng (OOP): Bạn sẽ hiểu rõ và áp dụng thành thạo các nguyên tắc lập trình hướng đối tượng trong việc phát triển phần mềm.

 • Kỹ Năng Phát Triển Ứng Dụng: Bạn sẽ biết cách xây dựng và phát triển các ứng dụng Windows Forms và web bằng ASP.NET, cùng với việc kết nối và quản lý cơ sở dữ liệu.

 • Khả Năng Xử Lý Ngoại Lệ và Gỡ Lỗi: Bạn sẽ thành thạo trong việc xử lý ngoại lệ và gỡ lỗi, giúp đảm bảo ứng dụng chạy mượt mà và hiệu quả.

 • Kỹ Năng Tối Ưu Hóa: Bạn sẽ học được cách tối ưu hóa ứng dụng bằng cách sử dụng multithreading và áp dụng các design patterns phổ biến.

 • Dự Án Thực Tế: Bạn sẽ hoàn thành một dự án thực tế, áp dụng tất cả kiến thức đã học, giúp bạn tự tin hơn khi tham gia vào các dự án thực tế sau này.

Lợi Ích Sau Khi Hoàn Thành Khóa Học Lập Trình C#

Học Phí Đầu Tư Khóa Học Lập Trình C# Đang Ưu Đãi Tại Tin Học Sao Việc:

Bảng Giá Ưu Đãi Cho Sinh Viên Mới Bắt Đầu Lập Trình

STT KHÓA HỌC HỌC PHÍ
1 Nhập Môn Lập Trình Cơ Bản      2,990,000
2 Nhập Môn Lập Trình Nâng Cao      1,990,000
3 Lập Trình Website Full-Stack C# 4,990,000
4 Cơ Sở Dữ Liệu SQL      3,490,000
5 Lập Trình Website Full-Stack NodeJS     4,990,000
6 Lập Trình Web Cơ Bản Với HTML/CSS (HTML/CSS/JS)      4,990,000
7 Thiết Kế Giao Diện Ứng Dụng Di Động Với Flutter      4,990,000
8 Full-Stack Mobile App Development       4,990,000

Các Sản Phẩm Sau Khóa Học Lập Trình C# Từ Các Bạn Học Viên:

 • Blog cá nhân: Sáng tạo, độc đáo, thể hiện cá tính riêng biệt, chia sẻ kiến thức và kinh nghiệm hữu ích, thu hút lượng lớn người theo dõi và tạo dựng cộng đồng vững mạnh.

 • Website giới thiệu doanh nghiệp: Chuyên nghiệp, hiện đại, thiết kế tinh tế, giúp doanh nghiệp thể hiện hình ảnh thương hiệu mạnh mẽ và thu hút khách hàng tiềm năng.

 • Website thương mại điện tử: Giao diện đẹp mắt, thân thiện với người dùng, tích hợp đầy đủ tính năng bán hàng online, tối ưu hóa trải nghiệm mua sắm và thúc đẩy doanh số.

 • Web ứng dụng: Đáp ứng nhu cầu đa dạng của người dùng, từ quản lý công việc, đặt đồ ăn trực tuyến, học tập online đến giải trí đa phương tiện, mang đến những trải nghiệm tiện ích và thú vị.

Website Ứng Dụng Đặt Thức Ăn

Web Thương Mại Điện Tử

Blog Kiến Thức

Website Doanh Nghệp

Lý Do Đáng Giá Mà Khi Bạn Tham Gia Khóa Học Lập Trình C# Tại Tin Học Sao Việt

 • Học lập trình C# tại Tin Học Sao Việt mang lại nhiều lợi ích vượt trội mà bạn không nên bỏ qua. Đầu tiên, khóa học được thiết kế bởi đội ngũ giảng viên giàu kinh nghiệm và chuyên nghiệp, đảm bảo chất lượng giảng dạy tốt nhất. Bạn sẽ được học từ cơ bản đến nâng cao, với lộ trình chi tiết, rõ ràng, giúp bạn nắm vững kiến thức và kỹ năng cần thiết.

 • Tin Học Sao Việt còn cung cấp môi trường học tập hiện đại, với các trang thiết bị và phần mềm hỗ trợ tối ưu, giúp bạn tiếp cận công nghệ mới nhất và ứng dụng vào thực tế. Ngoài ra, phương pháp giảng dạy tại đây rất thân thiện và dễ hiểu, giúp học viên tiếp thu nhanh chóng và hiệu quả.

 • Khóa học còn bao gồm nhiều bài tập thực hành và dự án thực tế, giúp bạn rèn luyện kỹ năng và chuẩn bị sẵn sàng cho công việc sau này. Bạn sẽ được hướng dẫn tận tình và có cơ hội thảo luận, giải đáp thắc mắc cùng giảng viên và bạn bè.

 • Sau khi hoàn thành khóa học, bạn sẽ được cấp chứng chỉ có giá trị, giúp nâng cao uy tín và cơ hội nghề nghiệp. Tin Học Sao Việt cũng hỗ trợ bạn trong việc tìm kiếm việc làm, kết nối với các công ty và tổ chức uy tín trong ngành.

Lý Do Bạn Nên Học Tại Tin Học Sao Việt

Thông Tin Liên Trung Tâm Tin Học Sao Việt

 • Địa Chỉ: Tp HCM – Bình Dương – Đồng Nai

 • Liên Hệ: 0876929145

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt