KT001 – Chuyên Viên Kế Toán Tổng Hợp

Khóa học kế toán tại Tin Học Sao Việt là chương trình đào tạo kế toán tổng hợp thực hành trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp, khóa học này giúp cho học viên hiểu rõ bản chất của nghề kế toán, nắm rõ mọi thông tư, nghị định luật kế toán hiện hành. Sau khóa học bạn có thể tự tin đảm nhận mọi công việc của người làm kế toán tại doanh nghiệp.

1. Tham Gia Khóa Học Kế Toán Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

khóa học kế toán

Tham gia khóa học kế toán tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt sẽ được trang bị các kỹ năng về kế toán đặt biệt như:

 • Nắm vững kiến thức cơ bản và nâng về kế toán, Sử dụng phần mềm kế toán hiện đại trong công việc,...
 • Áp dụng kiến thức vào thực tế công việc, Phát triển kỹ năng phân tích và đưa ra quyết định,...

2. Sau Khi Kết Thúc Khóa Học, Học Viên Làm Được Những Công Việc Nào?

Học kế toán bạn có thể đảm nhiệm nhiều vị trí tại nhiều lĩnh vực khác nhau tại doanh nghiệp như:

 • Nhân viên kế toán của các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

 • Thủ quỹ cho công ty, doanh nghiệp.

 • Kiểm toán viên tại các doanh nghiệp, tổ chức, cá nhân.

 • Nhân viên phân tích dữ liệu tài chính.

 • Nhân viên kiểm soát nội bộ.

 • Kế toán trưởng doanh nghiệp

 • Nhân viên mô giới chứng khoán tại các công ty chứng khoán.

học kế toán

3. Nội Dung Chương Trình Đào Tạo Kế Toán Tại Tin Học Sao Việt

Chương 1. Nguyên Lý Và Nghiệp Vụ Kế Toán Căn Bản

1.1. Đối tượng kế toán.

1.2. Định khoản kế toán.

1.3. Hạch toán kế toán tiền.

1.4. Hạch toán nghiệp vụ kế toán công nợ.

1.5. Hạch toán nghiệp vụ kế toán kho và công cụ dụng cụ.

1.6. Hạch toán nghiệp vụ kế toán mua hàng.

1.7. Hạch toán nghiệp vụ tài sản cố định.

1.8. Hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lương và bảo hiểm.

1.9. Hạch toán nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành phẩm.

1.10. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

Chương 2. Thực Hành Sổ Sách Kế Toán Và Báo Cáo Tài Chính Trên Misa Và Excel.

2.1. Khởi tạo mới dữ liệu kế toán.

2.2. Mở dữ liệu kế toán có sẵn.

2.3. Cập nhập số dư đầu kỳ.

2.4. Hạch toán trên chứng từ phát sinh trong kỳ:

 • Hạch toán kế toán tiền.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán công nợ.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán kho và công cụ dụng cụ.

 • Hạch toán nghiệp nghiệp vụ kế toán mua hàng.

 • Hạch toán nghiệp vụ tài sản cố định.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lương và bảo hiểm.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành phẩm.

 • Hạch toán tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

2.5. Công tác kế toán cuối kỳ.

 • Soát xét số liệu, kết chuyển cuối kỳ, kiểm tra sổ chi tiết và sổ cái, bảng tổng hợp công nợ, kho.

2.6. Kê khai thuế hàng tháng, quý.

2.7. Lập BCTC và quyết toán thuế TNDN, TNCN.

Chương 3. Khai Báo Thuế

3.1. Thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.2. Công thức tính thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.3. Cách lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.4. Nộp tờ khai thuế.

3.5. Xử lý tình huống sai sót.

Chương 4. Kế Toán Thuế - Quyết Toán Thuế

4.1. Kế toán thuế:

 • Hàng ngày: Thu thập và xử lý chứng từ thuế, kiểm tra tính hợp lý HĐ chứng từ so với các quy định thuế hiện tại.

 • Hàng tháng: Nếu doanh nghiệp khai và nộp thuế theo tháng.

  • Tờ khai thuế GTGT tháng.

  • Tờ khai thuế TNCN tháng.

 • Hàng quý: Nếu doanh nghiệp khai và nộp thuế theo quý.

  • Tờ khai thuế GTGT quý.

  • Tờ khai thuế TNCN quý.

 • Nộp thuế TNDN tạm tính (nếu có).

  • Quyết toán thuế năm.

  • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm.

  • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.

  • Lập báo cáo tài chính năm.

4.2. Bảng cân đối kế toán.

 • Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ.

 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

4. Khóa Học Kế Toán Dành Cho Đối Tượng

 • Sinh viên các ngành kinh tế muốn học thêm những kiến thức thực tế để tích lũy kinh nghiệm hay đi xin việc đi làm.

 • Người học trái ngành và muốn học kế toán để gia nhập vào ngành kế toán doanh nghiệp.

 • Những người đã và đang đi làm kế toán nhưng vẫn chưa thực hành làm kế toán tổng hợp muốn học thêm kiến thức để có thể làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, làm chủ được văn bản pháp luật để có thể làm kế toán tổng hợp.

 • Những nhà quản lý doanh nghiệp có nhu cầu đi học kế toán tổng hợp để quản lý công tác kế toán tại chính doanh nghiệp của mình.

 • Các đối tượng khác có nhu cầu hoặc niềm đam mê với ngành kế toán.

5. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học Kế Toán Tổng Hợp

 • Nắm vững kiến thức về nguyên lý kế toán để xây dựng nền móng thật vững chắc trước khi học những kiến thức tiếp theo.

 • Có kiến thức kế toán tổng hợp thực hành, với những tài liệu thực hành thực tế, thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế, quản trị trong doanh nghiệp.

 • Kỹ năng thực hành tổng hợp nâng cao để có thể làm được báo cáo tài chính, báo cáo quản trị doanh nghiệp, báo cáo thuế, ...

 • Biết cách báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp, kiến thức kế toán thuế chuyên sâu, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn khác.

 • Có kiến thức kế toán trưởng, ôn thi chứng chỉ kế toán để lấy chứng chỉ cần có của mỗi kế toán.

 • Nắm vững nguyên tắc kế toán để xây dựng nền tảng sổ sách kế toán vững chắc. 

 • Có thể làm báo cáo tài chính và báo cáo thuế cũng như báo cáo quản trị trong các công ty thực tế. 

 • Nâng cao kỹ năng chuyên môn về phân tích tài chính và kế toán thuế nhằm nâng cao các kỹ năng chuyên môn khác cần thiết cho bất kỳ kế toán viên nào.

 • Hiểu các công việc của kế toán ngân hàng một cách dễ dàng: biết cách lập lệnh chi, viết séc, nộp tiền vào tài khoản. Theo dõi tình hình luân chuyển tiền tệ cuối tháng đối chiếu vào sổ phụ. Xử lý tiền trong ngân hàng.

 • Có thể tự tin hoàn thành tốt công việc tại vị trí kế toán của bất kỳ công ty nào.

6. Tài Liệu Khóa Học Kế Toán

6.1. Văn bản pháp luật

6.2. Giáo Trình Đào Tạo Kế Toán

Giáo trình đào tạo kế toán

6.3. Bài Tập Thực Hành Kế Toán

6.4. Phần Mềm Kế Toán

Hình ảnh minh họa bài tập

Tài liệu học kế toán

tài liệu khóa học kế toán

Video Giới Thiệu Về Trung Tâm Tin Học Sao Việt

6. Tham Khảo Các Khóa Học Kế Toán Khác

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Khóa học kế toán tại Bình Dương

Khóa học kế toán tại TP HCM

Khóa học kế toán Đồng Nai

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt