KT002 – Khóa Học Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu

Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt là chương trình đào tạo kế toán dành cho những người mới bắt đầu học, làm kế toán, người trái ngành chuyển qua ngành kế toán.

Khóa học kế toán giúp cho học viên hiểu rõ bản chất của nghề kế toán, nắm rõ mọi thông tư, nghị định, pháp luật kế toán hiện hành và chú trọng thực hành dựa trên bộ chứng từ thực tế của doanh nghiệp. Sau khóa học bạn có thể tự tin đảm nhận mọi công việc của người làm kế toán tại các công ty, tổ chức, tập đoàn.

Khóa học kế toán cho người bắt đầu

1. Bạn Sẽ Làm Được Những Gì Sau Khóa Học Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu

Tham gia khóa học kế toán tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt sẽ được trang bị các kỹ năng về kế toán bởi giảng viên là những Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại doanh nghiệp. Giúp bạn có thể tự tin đảm nhận các công việc của một nhân viên kế toán như:

 • Kê khai Thuế hàng tháng/quý

 • Hạch toán sổ sách, lương, BHXH

 • Lên Báo cáo tài chính hàng tháng/quý

 • Quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Quyết Toán Thu Nhập Doanh Nghiệp vào cuối quý/cuối năm.

khóa học kế toán dành cho người mới bắt đầu

2. Nội Dung Khóa Học Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu

Chương 1. Nguyên Lý Và Những Nghiệp Vụ Kế Toán Căn Bản

1.1. Đối tượng kế toán.

1.2. Định khoản kế toán.

1.3. Hạch toán kế toán tiền.

1.4. Hạch toán nghiệp vụ kế toán công nợ.

1.5. Hạch toán nghiệp vụ kế toán kho và công cụ dụng cụ.

1.6. Hạch toán nghiệp vụ kế toán mua hàng.

1.7. Hạch toán nghiệp vụ tài sản cố định.

1.8. Hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lương và bảo hiểm.

1.9. Hạch toán nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành phẩm.

1.10. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

Chương 2. Thực Hành Sổ Sách Kế Toán Và Báo Cáo Tài Chính Trên Misa Và Excel.

2.1. Khởi tạo mới dữ liệu kế toán.

2.2. Mở dữ liệu kế toán có sẵn.

2.3. Cập nhập số dư đầu kỳ.

2.4. Hạch toán trên chứng từ phát sinh trong kỳ:

 • Hạch toán kế toán tiền.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán công nợ.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán kho và công cụ dụng cụ.

 • Hạch toán nghiệp nghiệp vụ kế toán mua hàng.

 • Hạch toán nghiệp vụ tài sản cố định.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lương và bảo hiểm.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành phẩm.

 • Hạch toán tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

2.5. Công tác kế toán cuối kỳ.

Soát xét số liệu, kết chuyển cuối kỳ, kiểm tra sổ chi tiết và sổ cái, bảng tổng hợp công nợ, kho.

2.6. Kê khai thuế hàng tháng, quý.

2.7. Lập BCTC và quyết toán thuế TNDN, TNCN.

Chương 3. Khai Báo Thuế Trên Phần Mềm HTKK

3.1. Thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.2. Công thức tính thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.3. Cách lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.4. Nộp tờ khai thuế.

3.5. Xử lý tình huống sai sót.

3. Khóa Học Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu Dành Cho

 • Những bạn chưa biết gì về kế toán (chưa học kế toán bao giờ, trái ngành), các bạn học ngành khác muốn chuyển sang làm kế toán.

 • Các bạn đã từng học kế toán nhưng quên hết (mất gốc kế toán).

 • Những người đã và đang đi làm kế toán nhưng vẫn chưa thực hành làm kế toán tổng hợp muốn học thêm kiến thức để có thể làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, làm chủ được văn bản pháp luật để có thể làm kế toán tổng hợp.

 • Những nhà quản lý doanh nghiệp có nhu cầu đi học kế toán tổng hợp để quản lý công tác kế toán tại chính doanh nghiệp của mình.

 • Sinh viên các ngành kinh tế muốn học thêm những kiến thức thực tế để tích lũy kinh nghiệm hay đi xin việc đi làm.

 • Các bạn là học viên có nhu cầu hoặc niềm đam mê với ngành kế toán.

4. Kết Quả Đạt Được Sau Khóa Học Kế Toán Cho Người Bắt Đầu

 • Nắm vững kiến thức về nguyên lý kế toán để xây dựng nền móng thật vững chắc trước khi học những kiến thức tiếp theo.

 • Có kiến thức kế toán tổng hợp thực hành, với những tài liệu thực hành thực tế, thực hành báo cáo tài chính và báo cáo thuế, quản trị trong doanh nghiệp.

 • Kỹ năng thực hành tổng hợp nâng cao để có thể làm được báo cáo tài chính, báo cáo quản trị doanh nghiệp, báo cáo thuế, ...

 • Biết cách báo cáo phân tích tài chính doanh nghiệp, kiến thức kế toán thuế chuyên sâu, kỹ năng nghiệp vụ chuyên môn khác.

 • Có kiến thức kế toán trưởng, ôn thi chứng chỉ kế toán để lấy chứng chỉ cần có của mỗi kế toán.

 • Nắm vững nguyên tắc kế toán để xây dựng nền tảng sổ sách kế toán vững chắc. 

 • Có thể làm báo cáo tài chính và báo cáo thuế cũng như báo cáo quản trị trong các công ty thực tế. 

 • Nâng cao kỹ năng chuyên môn về phân tích tài chính và kế toán thuế nhằm nâng cao các kỹ năng chuyên môn khác cần thiết cho bất kỳ kế toán viên nào.

 • Hiểu các công việc của kế toán ngân hàng một cách dễ dàng: biết cách lập lệnh chi, viết séc, nộp tiền vào tài khoản. Theo dõi tình hình luân chuyển tiền tệ cuối tháng đối chiếu vào sổ phụ. Xử lý tiền trong ngân hàng.

 • Có thể tự tin hoàn thành tốt công việc tại vị trí kế toán của bất kỳ công ty nào.

5. Tài Liệu Khóa Học Kế Toán Cho Người Mới Bắt Đầu

5.1. Giáo Trình Đào Tạo Kế Toán

5.2. Văn bản pháp luật

5.3. Bài Tập Thực Hành Kế Toán

5.4. Phần Mềm Kế Toán

Một số bài tập minh họa:

bài tập thực hành kế toán cho người mới bắt đầu

 

Bài tập thực hành kế toán

Video Giới Thiệu Về Trung Tâm Tin Học Sao Việt

Xem thêm: Khóa học chuyên viên kế toán tổng hợp

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt