KT003 – Nghiệp Vụ Kế Toán Trên Từng Phân Hệ

Khóa học nghiệp vụ kế toán trên từng phân hệ nhằm giúp học viên hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp và các kiến thức mới nhất về các luật thuế hiện hành, từ đó có thể thực hiện công việc kê khai thuế trên hệ thống hỗ trợ khê khai (HTKK) và làm tốt mọi công việc của một kế toán bao gồm: Khai báo thuế, lập hóa đơn, chứng từ, …

Khóa học nghiệp vụ kế toán trên từng phân hệ

1. Sau Khi Học Khóa Nghiệp Vụ Kế Toán Ngắn Hạn, Bạn Sẽ Làm Được Những Gì?

Tham gia khóa học kế toán tại Trung Tâm Tin Học Sao Việt, bạn sẽ được học thực hành trên bộ chứng từ thực tế nhằm trang bị đầy đủ các kỹ năng về kế toán.

Khóa học được giảng dạy bởi giảng viên là những Kế toán trưởng, kế toán tổng hợp đã có nhiều năm kinh nghiệm công tác tại doanh nghiệp. Giúp bạn có thể tự tin đảm nhận các công việc của một nhân viên kế toán như:

 • Kê khai Thuế hàng tháng/quý

 • Hạch toán sổ sách, lương, BHXH

 • Lên Báo cáo tài chính hàng tháng/quý

 • Quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân

 • Quyết Toán Thu Nhập Doanh Nghiệp vào cuối quý/cuối năm.

Khóa học nghiệp vụ kế toán

2. Nội Dung Khóa Học Nghiệp Vụ Kế Toán Trên Từng Phân Hệ

Chương 1: Nguyên Lý Và Nghiệp Vụ Kế Toán Căn Bản

1.1. Bản chất, đối tượng, chức năng và phương pháp hạch toán kế toán

1.2. Tổng hợp và cân đối kế toán

1.3. Tài khoản – đối ứng tài khoản

1.4. Đánh giá các đối tượng kế toán

1.5. Chứng từ kế toán và kiểm kê

1.6. Sổ kế toán và hình thức kế toán

1.7. Hạch toán nghiệp vụ tài sản cố định.

1.8. Hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lương và bảo hiểm.

1.9. Hạch toán nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành phẩm.

1.10. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

Chương 2. Thực Hành Sổ Sách Kế Toán Và Báo Cáo Tài Chính Trên Misa Và Excel.

2.1. Khởi tạo mới dữ liệu kế toán.

2.2. Mở dữ liệu kế toán có sẵn.

2.3. Cập nhập số dư đầu kỳ.

2.4. Hạch toán trên chứng từ phát sinh trong kỳ:

2.5. Công tác kế toán cuối kỳ.

2.6. Kê khai thuế hàng tháng, quý.

2.7. Lập BCTC và quyết toán thuế TNDN, TNCN.

 • Bảng cân đối kế toán

 • Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh

 • Báo cáo lưu chuyển tiền tệ

 • Thuyết minh báo cáo tài chính.

Chương 3. Khai Báo Thuế

3.1. Thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.2. Công thức tính thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.3. Cách lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.4. Nộp tờ khai thuế.

3.5. Xử lý tình huống sai sót.

3. Kết Quả Bạn Đạt Được Sau Khóa Học Nghiệp Vụ Kế Toán Trên Từng Phân Hệ

- Nắm vững các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp: Biết cách hạch toán kế toán các nghiệp vụ kinh tế xảy ra tại doanh nghiệp. Thực hiện được việc lập chứng từ, ghi sổ kế toán và lập báo cáo tài chính.

- Hiểu rõ các kiến thức về thông tư, nghị định, luật thuế hiện hành từ đó có thể thực hiện được nghiệp vụ khai báo thuế cho doanh nghiệp liên quan đến thuế thu nhập cá nhân, thuế thu nhập doanh nghiệp và thuế giá trị gia tăng (GTGT).

4. Khóa Học Này Dành Cho:

 • Các bạn là người muốn tìm hiểu từ căn bản đến chuyên sâu về nghiệp vụ kế toán, về công việc khai báo thuế để có thể trở thành chuyên viên kế toán trong doanh nghiệp.

 • Bạn là sinh viên chưa biết gì về kế toán, thuế hoặc cần hệ thống lại kiến thức đã học, mở rộng kiến thức thực tế để phục vụ tốt hơn cho việc học tại trường và đặc biệt là để có lợi thế khi đi xin việc sau khi tốt nghiệp.

 • Bạn là quản lý doanh nghiệp, chủ cơ sở kinh doanh, các nhà đầu tư cần hiểu rõ kế toán và thuế để điều hành, quản lý các công việc kế toán của tổ chức.

5. Tài Liệu Khóa Học

5.1. Văn bản pháp luật

5.2. Giáo Trình Đào Tạo Kế Toán

5.3. Bài Tập Thực Hành Kế Toán

5.4. Phần Mềm Kế Toán

Minh Họa Bài Tập kế Toán:

Bài Tập thực Hành Kế Toán

 

Bài tập thực hành kế toán

Bạn có thể tham khảo thêm: Khóa học kế toán cho người mới bắt đầu

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt