KT007 - Khóa Học Kế Toán Nội Bộ

Khóa học kế toán Nội Bộ tại Trung Tâm Kế Toán Sao Việt được biên soạn và xây dựng bài bản, là chương trình học lý thuyết đi đôi với thực hành bám sát với chuẩn mực kế toán và các nghị định, thông tư hiện hành của bộ tài chính, khóa học được hướng dẫn bởi những giảng viên là kế toán trưởng có kinh nghiệm nhiều năm trong công tác nghiệp vụ kế toán tại doanh nghiệp.

Khóa Học Kế Toán Nội Bộ

1. Bạn Sẽ Làm Được Những Gì Sau Khóa Học Kế Toán Nội Bộ?

 • Làm các công việc ghi chép sổ sách các hoạt động diễn ra hàng ngày tại doanh nghiệp.

 • Phát hành, kiểm tra, kiểm soát tính hợp lệ, hợp pháp của chứng từ kế toán nội bộ và luân chuyển theo đúng trình tự.

 • Hạch toán các chứng từ kế toán nội bộ

 • Lưu giữ các chứng từ kế toán nội bộ một cách khoa học, và an toàn

 • Kiểm soát và phối hợp thực hiện công việc đối với các kế toán nội bộ khác.

 • Lập các báo cáo hàng tuần, tháng, quý hoặc các báo cáo đột xuất theo yêu cầu của nhà quản trị doanh nghiệp.

 • Bên cạnh đó là những công việc như thống kê, phân tích số liệu về tình hình sản xuất, kinh doanh thực tế của doanh nghiệp. Từ đó cố vấn cho lãnh đạo ra các quyết định đúng đắn và kịp thời.

Học kế toán

2. Những Mục Tiêu Đạt Được:

 • Tự tin đảm nhận mọi công việc của kế toán tại doanh nghiệp.

 • Thành thạo việc kê khai tờ khai thuế Giá Trị Gia Tăng, thuế môn bài, thuế Thu Nhập Cá Nhân, thuế Thu Nhập Doanh Nghiệp trên phần mềm Hỗ Trợ Kê Khai.

 • Thuần thục báo cáo thuế Giá Trị Gia Tăng và quyết toán thuế Thu Nhập Cá Nhân, Thu Nhập Doanh Nghiệp trên phần mềm Hỗ Trợ Kê Khai của tổng cục thuế

 • Thành thạo trong giải quyết việc xây dựng bảng lương, làm bảo hiểm, tính thuế Thu nhập cá nhân, phân bổ tài sản...

 • Được đào tạo, hướng dẫn kỹ năng sắp xếp chứng từ, xử lý chứng từ không hợp lệ.

 • Thành thạo việc lập báo cáo tài chính trên phầm mềm Excel, Misa, Fast.

 • Hiểu rõ cách cân đối lãi lỗ cho doanh nghiệp và kiểm tra báo cáo tài chính.

 • Học hỏi được cả các kỹ năng giải trình khi đi quyết toán thuế với cơ quan nhà nước.

Học kế toán nội bộ

3. Nội Dung Khóa Học Kế Toán Nội Bộ:

Chương 1. Nguyên Lý Và Nghiệp Vụ Kế Toán Căn Bản

1.1. Đối tượng kế toán.

1.2. Định khoản kế toán.

1.3. Hạch toán kế toán tiền.

1.4. Hạch toán nghiệp vụ kế toán công nợ.

1.5. Hạch toán nghiệp vụ kế toán kho và công cụ dụng cụ.

1.6. Hạch toán nghiệp vụ kế toán mua hàng.

1.7. Hạch toán nghiệp vụ tài sản cố định.

1.8. Hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lương và bảo hiểm.

1.9. Hạch toán nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành phẩm.

1.10. Hạch toán tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

Chương 2. Thực Hành Sổ Sách Kế Toán Và Báo Cáo Tài Chính Trên Misa Và Excel.

2.1. Khởi tạo mới dữ liệu kế toán.

2.2. Mở dữ liệu kế toán có sẵn.

2.3. Cập nhập số dư đầu kỳ.

2.4. Hạch toán trên chứng từ phát sinh trong kỳ:

 • Hạch toán kế toán tiền.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán công nợ.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán kho và công cụ dụng cụ.

 • Hạch toán nghiệp nghiệp vụ kế toán mua hàng.

 • Hạch toán nghiệp vụ tài sản cố định.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán tiền lương và bảo hiểm.

 • Hạch toán nghiệp vụ kế toán chi phí sản xuất và giá thành phẩm.

 • Hạch toán tiêu thụ hàng hóa, thành phẩm và xác định kết quả sản xuất kinh doanh.

2.5. Công tác kế toán cuối kỳ.

 • Soát xét số liệu, kết chuyển cuối kỳ, kiểm tra sổ chi tiết và sổ cái, bảng tổng hợp công nợ, kho.

2.6. Kê khai thuế hàng tháng, quý.

2.7. Lập BCTC và quyết toán thuế TNDN, TNCN.

Chương 3. Khai Báo Thuế

3.1. Thuế suất thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.2. Công thức tính thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.3. Cách lập tờ khai thuế GTGT, thuế TNCN, TNDN.

3.4. Nộp tờ khai thuế.

3.5. Xử lý tình huống sai sót.

Chương 4. Kế Toán Thuế - Quyết Toán Thuế

4.1. Kế toán thuế:

 • Hàng ngày: Thu thập và xử lý chứng từ thuế, kiểm tra tính hợp lý HĐ chứng từ so với các quy định thuế hiện tại.

 • Hàng tháng: Nếu doanh nghiệp khai và nộp thuế theo tháng.

  • Tờ khai thuế GTGT tháng.

  • Tờ khai thuế TNCN tháng.

 • Hàng quý: Nếu doanh nghiệp khai và nộp thuế theo quý.

  • Tờ khai thuế GTGT quý.

  • Tờ khai thuế TNCN quý.

 • Nộp thuế TNDN tạm tính (nếu có).

  • Quyết toán thuế năm.

  • Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN năm.

  • Lập báo cáo quyết toán thuế TNCN năm.

  • Lập báo cáo tài chính năm.

4.2. Bảng cân đối kế toán.

 • Bảng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh.

 • Bảng lưu chuyển tiền tệ.

 • Bảng thuyết minh báo cáo tài chính.

4. Tài Liệu Và Giáo Trình

Giáo Trình Khóa Học KT007 - Kế Toán Nội Bộ

4.1. Bài Tập Thực Hành Kế Toán

4.2. Phần Mềm Kế Toán

5. Khóa Học Này Dành Cho Các Bạn Là:

 • Sinh viên các ngành kinh tế muốn học thêm những kiến thức thực tế để tích lũy kinh nghiệm hay đi xin việc đi làm.

 • Người học trái ngành và muốn học kế toán để gia nhập vào ngành kế toán doanh nghiệp.

 • Những người đã và đang đi làm kế toán nhưng vẫn chưa thực hành làm kế toán nội bộ muốn học thêm kiến thức để có thể làm báo cáo tài chính, báo cáo thuế, làm chủ được văn bản pháp luật để có thể làm kế toán nội bộ trong doanh nghiệp.

 • Những nhà quản lý doanh nghiệp có nhu cầu đi học kế toán nội bộ để quản lý công tác kế toán tại chính doanh nghiệp của mình.

 • Các bạn có nhu cầu hoặc niềm đam mê với ngành kế toán.

Khóa học kế toán

Tham Khảo Thêm Các Khóa Học Khác:

Khóa học kế toán tổng hợp thực hành

Khóa học kế toán tại Bình Dương

Khóa học kế toán tại TP HCM

Khóa học kế toán Đồng Nai

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt