Lập Bảng Theo Dõi Tiến Độ Công Việc Trong Excel (BIỂU ĐỒ HÌNH TRÒN)

Hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách lập bảng theo dõi đánh giá khối lượng công việc, ngoài ra mình sẽ lập một biểu đồ hình tròn để biểu diễn phần trăm hoàn thành và phần trăm còn lại để các bạn dễ hình dung hơn. Hãy cùng mình tìm hiểu nhé.

Bảng theo dõi tiến độ công việc

Giả sử mình có một trăm hạng mục, khối lượng, đã thực hiện, phần trăm hoàn thành (như hình dưới).

bảng số liệu

Đầu tiên mình sẽ tính phần trăm đã hoàn thành bằng cách các bạn nhập vào như sau =D3/C3 sau đó Enter trong đó D3 là khối lượng đã thực hiện C3 là khối lượng ban đầu.

tính phần trăm hoàn thành

Để cố định vùng tiêu đề bạn click vào ô bên cùng bên phải sau đó vào thẻ View chọn Freeze Panes (tham khảo hình nếu chưa rõ).

cố định tiêu đề

Như vậy vùng tiêu đề đã được cố định khi các bạn kéo chuột.

Tiếp theo mình sẽ tạo danh sách tự động để chọn hạng mục mà mình cần theo dõi bằng cách chọn vùng cần tạo danh sách vào thẻ Data, chọn Data Validation, trong mục setting, phần Allow chọn List, ở phần source bạn chọn ô đầu tiên của hạng mục sau đó ấn Ctrl + Shift + mũi tên xuống.

dât validation

Như vậy ở ô vừa chọn sẽ xuống hiện danh sách tự động, để tính được phần trăm hoàn thành ở ô trong danh sách bạn cần dùng hàm Vlookup.

Ví dụ =VLOOKUP(G3,B1:E102,4,0) có thể hiểu giá trị dò tìm chính là Excel 10 nằm ở ô G3, bảng giá trị dò là tất cả các bảng, cột trả về là 4 tính từ trái sang phải, để tìm chính xác nên ta nhập 0.

hàm vlookup

Đối với cột phần trăm còn lại bạn chỉ cần nhập =1-H3 trong đó H3 chính là phần trăm hoàn thành.

phần trăm còn lại

Biểu đồ theo dõi tiến độ công việc

Đầu tiên bạn cần tô đen phần trăm hoàn thành và phần trăm còn lại sau đó chọn thẻ Insert, chọn mục insert pie or doughnut chart, chọn doughnut.

chọn doughnut

Để thay thế “Chart Title” bằng “Excel 10” bạn chọn Chart Title vào Formula bar gõ = sau đó chọn ô Excel 10 và Enter.

fomula bar

Để cho biểu đồ thêm trực quan mình sẽ chèn một Text Box bằng cách vào thẻ Insert chọn Text Box, để thêm phần trăm hoàn thành vào Text Box bạn chọn Text Box vào Formula bar gõ = sau đó chọn ô phần trăm hoàn và Enter (tham khảo hình dưới).

chèn text box

Bỏ đường viền của Text Box bằng cách ấn Ctrl + 1 để hiện Format Shape, vào Line, chọn No line.

bỏ đường viền

Cuối cùng ta sẽ loại bỏ đường viền cho biểu đồ, bạn click hai lần vào biểu đồ sau đó vào thẻ Format, chọn Shape Outline, chọn No Outline.

biểu đồ hoàn thành

Video hướng dẫn

Như vậy mình vừa hướng dẫn các bạn hai cách để theo dõi tiến độ công việc trong Excel, hai cách này tuy đơn giản nhưng khi áp dụng vào công việc sẽ thu được kết quả rất cao. Nếu bạn đang đi làm và chưa biết cách để quản lý công việc của mình thì đừng bỏ qua 2 cách này nhé. 
 

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt