Môn Công Tác Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Hutech

Thông tin môn học và tài liệu giảng dạy

Mã tham gia lớp học Google: d0lhct

Link lớp học: https://classroom.google.com

- Nhận thông báo môn học

- Tài liệu giảng dạy của môn học

- Đề tài của môn học

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
TOP