Môn Công Tác Kỹ Sư Công Nghệ Thông Tin - Trường ĐH Hutech

Thông tin môn học và tài liệu giảng dạy

Mã tham gia lớp học Google: d0lhct

Link lớp học: https://classroom.google.com

- Nhận thông báo môn học

- Tài liệu giảng dạy của môn học

- Đề tài của môn học

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D