Nội Dung Học Google Trang Tính - Làm Việc Với Bảng Tính Online Google Sheet 

Google trang tính là ứng dụng tương tự Excel, giúp bạn làm việc và xử lý dữ liệu trực tuyến - online Bạn có thể làm việc mọi lúc, mọi nơi không phụ thuộc vào nền tảng máy tính Linux, Windows chỉ cần bạn có kết nối internet

Lợi ích khi làm việc với google Trang tính 

 • Trích suất và lọc dữ liệu với hàm Query
 • Thu thập dữ liệu từ nhiều nguồn với nhóm hàm Import: ImportRange, ImportXML
 • Báo cáo trong thời gian thực với hệ thống hàm mạnh mẽ
 • Làm việc, xử lý dữ liệu mọi lúc, mọi nơi không phụ thuộc bạn sử dụng Windows hay Mac, hay Linux
 • Làm việc hiệu quả hơn khi có trong tay 1 công cụ với những đặc tính vượt trội nhất định so với Excel

Nội dung chương trình học google sheet trang tính 

Học google sheet trang tính

Phần 1: Tổng quan về Google Trang tính

 1. Giao diện làm việc của Google Sheet 

Phần 02: Các thao tác truy cập Google sheet

 1. Cách đăng ký tài khoản Google
 2. Cách mở và sử dụng Google sheet 

Phần 03: Các thao tác làm quen với Google trang tính 

 1. Nhập dữ liệu và định dạng cơ bản với Google Trang Tính
 2. Thực hành định dạng bảng tính Google Sheet
 3. Data validation, droplist để lựa chọn trong 1 ô
 4. Chèn ảnh vào bảng tính
 5. Vẽ biểu đồ cơ bản
 6. Tìm kiếm và thay thế
 7. Chức năng Text To Columns, chuyển dữ liệu từ 1 ô sang nhiều ô

Phần 04: Xử lý bảng tình bằng các hàm của google sheet 

 • Sử dụng Google Form để thu thập dữ liệu nhanh từ nhiều người
 • Các hàm xử lý chuỗi trong Google Sheet
 • Cách tách họ tên trong Google Sheet
 • Cách tách email khỏi đoạn văn đặc biệt chỉ Google Sheet mới có
 • Cách tách số điện thoại khỏi đoạn văn, comment facebook, chỉ Google Sheet mới có
 • Các hàm dò tìm và tra cứu VLOOKUP
 • Thực hành hàm dò tìm VLOOKUP
 • Các hàm dò tìm và tra cứu Index kết hợp với Match
 • Hàm logic, điều kiện IF, AND, OR

Phần 05: Định dạng dữ liệu theo điều kiện, tính toán và chuẩn bị dữ liệu bằng các hàm nâng cao trong Google sheet 

 1. Các hàm về ngày tháng, tính toán trên thời gian
 2. Cộng trừ giá trị thời gian
 3. Upload và sử dụng tài liệu excel trên Google Sheet
 4. Sử dụng Conditional Formatting, định dạng dữ liệu theo điều kiện
 5. Conditional Formatting cơ bản
 6. Conditional Formatting với công thức
 7. Một ví dụ về quản lý hàng hoá sắp hết hạng với conditional formatting
 8. Nhận biết khách hàng tiềm năng với Google Sheet
 9. Chức năng lọc dữ liệu Filter, Filter Views
 10. Hàm Importrange
 11. Hàm riêng của Google Sheet hỗ trợ lọc dữ liệu theo cú pháp SQL - Hàm Query
 12. Tự tạo 1 hộp tìm kiếm với hàm query trong Google Sheet
 13. Sử dụng các hàm lọc - Filter, sắp xếp - Sort, lọc duy nhất - Unique
 14. Đếm theo điều kiện với COUNTIF và COUNTIFS
 15. Tính tổng theo điều kiện SUMIF, SUMIFS
 16. Tạo báo cáo trả lời câu hỏi về dữ liệu bằng Pivot Table
 17. Hàm SUMPRODUCT và ứng dụng trong Google Sheet
 18. Thực hành SUMPRODUCT, quản lý giờ làm
 19. Thực hành SUMPRODUCT nâng cao
 20. Một số hàm dịch vụ của Google Sheet, chuyển đổi đơn vị, lấy giá chứng khoán
 21. Cách cài và sử dụng add ons để bổ sung chức năng cho Google Sheet

Phần 06: Các hàm để tổng hợp, phân tích, thống kê và báo cáo dữ liệu

 1. Query cơ bản
 2. Kết hợp nhiều điều kiện Where, and, or
 3. Sử dụng hàm query với dữ liệu ngày tháng
 4. Sử dụng order by để sắp xếp dữ liệu
 5. Thực hiện tính toán và đặt tên cho cột mới trong Query
 6. Sử dụng group by trong câu query SQL
 7. Kết hợp hàm query để tạo ra báo cáo

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt