Sử Dụng Hàm FILTER() Nâng Cao Trong Excel, Ví Dụ Minh Họa Dễ Hiểu

Nếu như trước đây khi muốn lọc dữ liệu và kết xuất dữ liệu ra một vị trí khác thì chúng ta thường sử dụng các công cụ như Filter, Advanced Filter, công thức mảng. Tuy nhiên những công việc này khiến chúng ta tốn nhiều thao tác, nhiều thời gian và đôi khi khó để thực hiện. Có phải bạn mong muốn có 1 hàm trong Excel giúp làm việc này thật đơn giản, thật dễ dàng? Tin vui là Office 365 đã cung cấp cho chúng ta hàm Filter để làm điều này. Vậy hàm này có gì đặc biệt và cách dùng nó như thế nào? Hãy cùng mình khám phá nào.

Video hướng dẫn

Cấu trúc của hàm FILTER

Tải file thực hành tại đây.

Hàm FILTER cho phép bạn lọc dải ô dữ liệu dựa trên tiêu chí do bạn xác định.

Cú pháp: =FILTER(array,include,[if_empty])

Trong đó: Array: vùng dữ liệu cần lọc (không bắt buộc phải có tiêu đề).
                Include: điều kiện cần lọc là gì, nằm trong cột nào (xác định đồng thời cả 2 yếu tố này).
                If_empty: Nếu không có kết quả thì trả về giá trị gì? (không bắt buộc nhập).

Các trường hợp sử dụng hàm FILTER

Dùng hàm Filter với 1 điều kiện

Trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng công thức để trả về kết quả như sau:

=FILTER($A$1:$E$101,$B$1:$B$101="India")

Trong đó: $A$1:$E$101: Vùng dữ liệu cần lọc.
                 $B$1:$B$101: Cột chứa điều cần cần lọc và điều kiện lọc ở đây là: "India".

Hình dùng Filter với 1 điều kiện

Dùng hàm filter với nhiều điều kiện

Sử dụng toán tử "và" (*)

Trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng toán tử (*) để trả về giá trị dải ô mảng A2:E101 có chứa giá trị USA và số lượng trên $1500.

=FILTER($A$2:$E$101,($B$2:$B$101="USA")*($D$2:$D$101>=1500))

Hình dùng Filter với nhiều điều kiện

Sử dụng toán tử "hoặc"(+)

Trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng toán tử (+) để trả về giá trị dải ô mảng A2:E101 có chứa giá trị USA hoặc số lượng trên $1500.

=FILTER($A$2:$E$101,($B$2:$B$101="USA")+($D$2:$D$101>=1500))

Hình dùng toán tử hoặc

Sử dụng toán tử "is not"(<>)

Trong trường hợp này, mình sẽ sử dụng toán tử (<>) để trả về giá trị dải ô mảng A2:E101 không chứa giá trị USA và số lượng trên $1500.

=FILTER($A$2:$E$101,($B$2:$B$101<>"USA")*($D$2:$D$101<>1500))

Hình với toán tử is not

Trường hợp xảy ra lỗi và cách khắc phục

Trường hợp 1: Không có kết quả lọc theo điều kiện nêu ra

Nếu không có kết quả phù hợp và không quy định tại if_empty, hàm sẽ trả về lỗi #CALC! (không tính toán được).

Hình xảy ra lỗi 1

Trong trường hợp này, chúng ta sẽ cần xác định giá trị tại tham số if_empty là rỗng (hai dấu nháy kép liền nhau) để không thể hiện lỗi, hoặc thông báo về việc không tìm thấy kết quả.

Hình khắc phục lỗi 1

Trường hợp 2: Có xen lẫn các giá trị khác trong vùng kết quả

Hình xảy ra lỗi 2

Do đó khi sử dụng hàm này cần đảm bảo khoảng trống cho vùng kết quả, không có dữ liệu nào nằm lẫn vào vùng này.

Vậy là mình đã hướng dẫn xong cho các bạn các ví dụ sử dụng hàm FILTER nâng cao. Chúc các bạn thực hiện thành công và xin chào các bạn.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt