Tagged: advanced filter

VBA Excel Cấp Tốc Bài 1 - Lọc Dữ Liệu Nhiều Điều Kiện Với Advanced Filter

Advanced Filter giúp chúng ta lọc ra những dòng dữ liệu thỏa mãn các điều kiện từ đơn giản tới phức tạp. Advanced Filter trong Excel cung cấp cho chúng ta rất nhiều chức năng lọc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như lọc theo chuỗi, lọc theo số, lọc ngày tháng và có thể xử lý và thỏa mãn rất nhiều tình huống trong công việc.

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D
TOP