Tagged: dán dòng cột trong excel

Video Hướng Dẫn Các Đối Tượng Và Thao Tác Cơ Bản Trong Excel - Phần 02

Chào các bạn, tiếp tục bài hướng dẫn về Các đối tượng và thao tác cơ bản trong Excel. Mình sẽ tiếp tục phần 2, ở bài học tiếp theo này mình sẽ tiếp tục học về các chức năng cơ bản như: xoá dòng cột, chèn thêm dòng cột trong Excel, di chuyển dòng cột, dán,.. đặt biệt là cố định dòng cột.

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D
TOP