Tagged: equal to...

Ẩn Giá Trị 0 Trong Excel

Một trong những điều tôi sử dụng định dạng có điều kiện nhất là ẩn các giá trị bằng không.

Điều này có thể được thực hiện theo nhiều cách. Một trong những cách phổ biến là thay đổi cài đặt Excel để tất cả các giá trị 0 bị ẩn.

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D
TOP