Tagged: học vi tính cấp tốc

Trung Tâm Tin Học Quận 12 - Học Vi Tính Từ Cơ Bản

Cập nhật mới nhất ngày 10 tháng 11 năm 2022: Trung tâm tin học Sao Việt khai giảng các lớp Kỹ năng tin học văn phòng từ cơ bản đến nâng cao như chương trình soạn thảo văn bản Microsoft Word, chương trình Microsoft Excel, các thủ thuật khác khi sử dụng máy tính, kỹ năng tổ chức và quản lý dữ liệu trên máy tính cho người làm công việc văn phòng

Trung Tâm Tin Học Văn Phòng Tại Quận 8 - Khóa Học Máy Vi Tính Cấp Tốc

Cập nhật mới nhất ngày 15 tháng 11 năm 2022: Khóa học vi tính văn phòng giúp bạn làm chủ mọi công việc văn phòng trên máy vi tính như soạn thảo các tài liệu, văn bản, hợp đồng, chứng từ văn phòng với Word. Lập các bảng kế toán, tiền lương, thu, chi, vẽ biểu đồ, số liệu,... với Excel và thiết kế ra các slide thuyết trình chuyên nghiệp với PowerPoint

Đăng Ký Khóa Học Tin Học Văn Phòng Cấp Tốc - Trung tâm tin học Sao Việt

Cập nhật mới nhất ngày 20 tháng 11 năm 2022: Đăng Ký Học Tin Học Văn Phòng Cấp Tốc. Thành thạo các kỹ năng tin học cơ bản và nâng cao cho người đi làm. Thực hành 1 kèm 1, giúp người học tiến bộ rất nhanh. Kỹ năng sử dụng máy tính, Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, Kỹ năng bảng tính kế toán hành chính

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D
TOP