Tagged: hoc-vi-tinh-cap-toc

Đăng Ký Học Tin Học Văn Phòng Cấp Tốc Tại Nhà TP.HCM

Đăng Ký Học Tin Học Văn Phòng Cấp Tốc. Thành thạo các kỹ năng tin học cơ bản và nâng cao trong vòng 5 tới 8 buổi học. Thực hành 1 kèm 1, giúp người học tiến bộ rất nhanh. Kỹ năng sử dụng máy tính ,Kỹ năng soạn thảo văn bản hành chính, Kỹ năng bảng tính kế toán hành chính

TOP