Tagged: khóa học vi tính văn phòng

Trung Tâm Tin Học Văn Phòng Tại Hà Đông Hà Nội - Tin Học Sao Việt

Cập nhật mới nhất ngày 20 tháng 10 năm 2021: Thành thạo các công cụ soạn thảo văn bản trong Microsoft Word để soạn thảo hợp đồng, biểu mẫu, công văn, thư mời, báo cáo, văn bản hành chính,..vvv. Các kiến thức căn bản, các thao tác cơ bản, các hàm tính toán thường dùng cho đến sử dụng kết hợp các hàm để phân tích số liệu và lập bản báo cáo

Trung Tâm Dạy Tin Học Ở Quận 5 - Khóa Học Vi Tính Cấp Tốc

Cập nhật mới nhất ngày 25 tháng 10 năm 2021: Trung tâm tin học văn phòng Quận 5 chuyên đào tạo vi tính văn phòng cấp tốc cho người đi làm: Biết cách thiết kế, thiết lập văn bản, chỉnh sửa, bảo mật văn bản word dể dụng ngay vào công việc. Thành thạo các hàm tính toán trong Excel để áp dụng vào công việc xử lý, quản lý số liệu một cách hiệu quả.

Trung Tâm Đào Tạo Vi Tính Văn Phòng Tại Tân Uyên, Bình Dương

Cập nhật mới nhất ngày 25 tháng 10 năm 2021: Khóa học vi tính văn phòng tại Tân Uyên, Bình Dương: Thành thạo kỹ năng sử dụng máy tính văn phòng, kỹ năng soạn thảo và lưu trữ văn bản trên máy tính, kỹ năng tính toán và xử lý báo cáo trên Excel, kỹ năng sử dụng các phần mềm trên máy tính. Thành thạo tin học văn phòng trong 10 buổi

Trung Tâm Tin Học Ở Nhơn Trạch - Khóa Học Tin Học Văn Phòng Cho Người Đi Làm

Cập nhật mới nhất ngày 14 tháng 10 năm 2021: Trung tâm tin học văn phòng ở Nhơn Trạch khai giảng các lớp vi tính văn phòng từ cơ bản cho người đi làm. Kỹ năng sử dụng máy tính, Email, Internet, Soạn thảo văn bản hành chính, nghiệp vụ văn phòng, xử lý dữ liệu trên bảng tính với Excel. Kỹ năng làm việc với các phần mềm phổ biến trên máy vi tính

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

học vi tính văn phòng trung tâm tin học Sao Việt học máy vi tính văn phòng trung tâm dạy tin học văn phòng lớp học máy tính văn phòng khóa học tin học Excel khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy vi tính học vi tính cho người đi làm khóa học tin học văn phòng khóa học sử dụng máy tính khóa học vẽ Autocad 2D - 3D
TOP