Tagged: loc-co-dieu-kien-voi-excel

VBA Excel Cấp Tốc Bài 1 - Lọc Dữ Liệu Nhiều Điều Kiện Với Advanced Filter

Advanced Filter giúp chúng ta lọc ra những dòng dữ liệu thỏa mãn các điều kiện từ đơn giản tới phức tạp. Advanced Filter trong Excel cung cấp cho chúng ta rất nhiều chức năng lọc nhiều kiểu dữ liệu khác nhau như lọc theo chuỗi, lọc theo số, lọc ngày tháng và có thể xử lý và thỏa mãn rất nhiều tình huống trong công việc.

TOP