Tagged: loc-du-lieu

Hướng Dẫn Cách Sắp Xếp Và Lọc Dữ Liệu Trong Excel Đơn Giản Nhất

Để có thể tránh những sai sót trong tổ chức dữ liệu chúng ta cần quản lý dữ liêu được tốt hơn, cách tốt nhất chúng ta cần phải biết cách sắp xếp và lọc dữ liệu theo một trình tự nhất định. Trong bài viết này, Tin Học Sao Việt sẽ hướng dẫn cho các bạn cách sắp xếp và lọc dữ liệu trong Excel.

TOP