Tagged: tim-gia-tri-lon-nhat-nho-nhat

Tìm Giá Trị Lớn Nhất - Nhỏ Nhất Có Điều Kiện Trong Excel

Làm thế nào bạn có thể tìm thấy giá trị nhỏ nhất hoặc lớn nhất dựa trên nhiều điều kiện trong Excel? Tin học Sao Việt sẽ hướng dẫn cho bạn cách sử dụng hàm MINIFS/MAXIFS trong Excel cho Office 365 và Excel 2016 trở lên. Nhưng trong trường hợp bạn không dùng Excel 2016 trở lên thì sẽ có một phương pháp đặc biệt có thể áp dụng để thay thế, đó là hàm AGGREGATE.

TOP