Tagged: tuyển dụng

Cần tuyển giáo viên dạy Tin học - Đồ họa - Các phần mềm Thiết kế kỹ thuật Linh động về thời gian

Giảng dạy các môn học chủ đạo tin học như: Window, Word, Excel, Power point, Access, Pascal - Tin học văn phòng (Word, Excel, Internet) và Lắp ráp cài đặt Sửa chữa máy tính - Báo cáo thuế, kế toán tổng hợp, quyết toán, kế toán trưởng, nhân sự, thư ký - Autocad 2d 3d, solidworks, revit, sketchup, 3dmax - Photoshop, illustrator, Corel, Kỹ thuật chụp ảnh - Thiết kế Website, Seo web, Facebook marketing, Google Ads

Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt