Tagged: vba-excel-cap-toc

VBA Excel Cấp Tốc Bài 9 - Tự Tạo Hàm Excel Riêng

Khi sử dụng Excel, chúng ta thấy có rất nhiều hàm có được viết sẵn. Nhưng bấy nhiêu hàm đó có đủ để phục vụ cho công việc của bạn. Bạn cần một hàm thích hợp với công việc của mình hơn tại sao ta không tự viết chúng. Bài viết này sẽ hướng dẫn bạn cách viết hàm trong Excel đơn giản nhất.

VBA Excel Cấp Tốc Bài 2 - In Bảng Cửu Chương

Trong Excel sử dụng hàm công thức để in bảng cửu chương tự động nhanh chóng. Giúp bạn tiết kiệm được khoản thời gian đáng kể và tránh sai sót không đáng có và làm quen với vòng lặp For Next trong Excel.

TOP