Tagged: warning

Cách khắc phục lỗi Circular references warning!

Trong một bảng tính, nếu bạn có rất nhiều công thức, bạn sẽ có thể mất kiểm soát nó vì có thể vô tình bạn không biết, và bạn sẽ thỉnh thoáng 5 phút lại có 1 dòng thông báo hiện lên Circular references warning! - One or more formulas contain..., bài viết sau sẽ cho chúng ta nhận biết rõ hơn lỗi này và cách khắc phục

TOP