Tài liệu học Kế Toán Thuế - Trung tâm Tin học Kế Toán Sao Việt

Khóa học Kế toán Thuế tại Trung tâm tin học - Kế toán Sao Việt cung cấp nền tảng kiến thức thực tế để giúp học viên có thể tự thực hành khai thuế, cân đối hóa đơn, lập báo cáo thuế, quyết toán thuế, giải trình thuế. Học cùng chuyên gia 10 năm kinh nghiệm, thành thạo mọi nghiệp vụ. Hiểu được các kiến thức nền tảng về kế toán doanh nghiệp. Biết cách hạch toán kế toán thuế một cách nhanh chóng.

Tài liệu học Kế Toán Thuế Tại Trung tâm Tin học - Kế Toán Sao Việt

Văn bản luật thuế và hóa đơn

Giáo trình Thuế

Tài liệu thực hành kế toán thuế

Sổ sách kế toán thuế

Mục tiêu nội dung của khóa học kế toán Thuế

 • Kê khai báo cáo thuế GTGT
 • Kê khai báo cáo thuế TNCN
 • Kê khai thuế TNDN
 • Lập hệ thống sổ sách kế toán theo quy định
 • Lập báo cáo tài chính và báo cáoquyết toán thuế
 • lập hóa đơn hóa đơn, chi phí, doanh thu lỗ lãi….

Chi tiết thực hiện nội dung khóa học

 1. Thực hiện kê khai thuế, đăng ký thuế ban đầu nộp cơ quan thuế
 2. Làm thủ tục đóng thuế môn bài, đăng ký mua hóa đơn, in hóa đơn GTGT
 3. Kê khai thuế GTGT, TNCN hàng tháng nộp cơ quan thuế
 4. Lập báo cáo thuế TNDN, TNCN hàng quý nộp cơ quan thuế
 5. Lập báo cáo quyết toán thuế TNDN, TNCN năm nộp cơ quan thuế
 6. Lập Báo cáo tài chính, báo cáo quyết toán
 7. Lập hóa đơn mua vào, bán ra phù hợp với quy định pháp luật
 8. Chi phí tiền lương, BHXH theo quy định
 9. Cân đối số liệu kế toán, doanh thu lỗ, lãi theo quy định
 10. Thiết lập và xây dựng hệ thống sổ sách kế toán
 11. Thực hiện hạch toán ghi sổ kế toán các chứng từ theo quy định
 12. Phân loại, sắp xếp đóng chứng từ kế toán.
 13. Thực hiện giao nhận báo cáo, sổ sách chứng từ với cơ quan thuế và doanh nghiệp
 14. Làm việc và giải trình với cơ quan thuế thay cho doanh nghiệp trong phạm vi công việc đã thực hiện.

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN