Tạo Mục Lục Tự Động Thủ Công Cho Word 2007, 2010, 2016

Cách đặt mục lục tự động cho báo cáo, luận văn được thực hiện trên phiên bản word 2007, 2010, 2013, 2016, 2019

1. Soạn thảo văn bản bình thường

soan thao van ban

2. Bôi đen ở Chương 1, Mục 1.1 hay Mục 1.1.1 để tạo Create a Style. (Chú ý là chọn level cho phù hợp từng mục nhé!)

B1 create a style

3. Chọn Create a Style và chọn tên 'name' cho dễ nhớ. 

B2 create a style

4. Tiếp theo ta chọn Modify để khởi tạo và lưu ý phải chọn level cho phù hợp cấp bậc tiêu đề

B3 create a style

5. Tạo phím tắt để format định dạng từng cấp bậc nhanh hơn

B4 create a style

6. Tương tự các chỉ mục 1.1 , 1.1.1 ta cũng làm tương tự như trên nhưng level sẽ theo cấp 2, 3... và phím tắt cũng sẽ tạo gợi nhớ khác nhau

B5 create a style

7. Lần lượt đến mục nào ta chọn phím tắt đó cho đến hết bài. 

Phim tat format

8. Tạo bảng mục lục tự động tại vị trí đầu trang, hoặc cuối trang. Đặt con trỏ chuột tại vị trí cần tạo bảng mục lục, chọn Tab References. 

Tao muc luc

9. Chúng ta hãy nhớ đánh số theo các style ta tạo, còn lại phía dưới xoá hết nhé!

danh so muc luc

10. Lúc này bạn tùy chỉnh lại kích thước font chữ và bạn đã có được một bảng mục lục tự động.

Xem video thêm tại đây: 

 

Tạo Mục Lục Bảng, Biểu, Hình Ảnh Tự Động Thủ Công

CHO ĐIỂM BÀI VIẾT NÀY

vote data
Danh sách trung tâm

HÌNH ẢNH HỌC VIÊN

hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt hình ảnh học viên tại Trung tâm tin học Sao Việt